NL EN
DONEER NU!

Alcohol op gezinscampings verkrijgbaar voor 15 jarigen

8 juli 2011

STAP voert deze zomer opnieuw mystery-shop onderzoek uit op Nederlandse gezinscampings.

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP gaat deze zomer een aantal gezinscampings bezoeken. Het betreffen campings die aangeven over een duidelijk alcoholbeleid te beschikken om gebruik onder jongeren te beperken. Doel van het bezoek is om het alcoholbeleid in de praktijk te testen en campings die het goed doen een pluim te geven.
In de zomer van 2010 voerde STAP een eerste verkennend onderzoek uit onder 15 Nederlandse gezinscampings verspreid over het land. Het resultaat daarvan is nog niet eerder gepubliceerd. Van de 15 bezochte gezinscampings beschikten er in 2010 5 over een duidelijk omschreven alcoholbeleid. Uit aanvullend mysteryshop onderzoek bleek echter dat jongeren onder de 16 op deze vijf campings vrij gemakkelijk alcohol konden kopen. STAP wil vaststellen of de situatie in 2011 op deze campings is verbeterd.

Werkwijze onderzoek 2010
Er zijn in 2010 interviews met beheerders van 12 Nederlandse gezinscampings gehouden. Het doel was om het alcoholbeleid van deze campings goed in beeld te krijgen. Op basis van de uitkomsten van deze gesprekken werden vijf campings geselecteerd die aangaven actief bezig te zijn om alcoholgebruik onder jonge bezoekers te beperken. Een indicatie van speciale aandacht voor alcoholgebruik is de opname van duidelijke campingregels omtrent alcohol in het campingreglement. De vijf campings zijn vervolgens, zonder medeweten van de beheerders, nader onderzocht, met als doel na te gaan of het beleid in de praktijk goed werkt.

Mystery onderzoek: 10 van de 19 keer kregen jongeren alcohol mee.
Eén van de methoden om het alcoholbeleid op de campings te testen bestond uit het bezoek van enkele jongeren van 15 jaar aan de campingwinkel en aan andere lokaties waar alcohol werd verkocht. Afhankelijk van het aantal alcoholverkooppunten hebben deze jongeren 3 tot 5 pogingen gedaan om alcohol te kopen: bij het restaurant, de campingwinkel, de bar, of de snackbar. In totaal zijn er negentien aankooppogingen gedaan op de vijf campings. Het resultaat was dat bij 10 van de 19 aankooppogingen ondanks het wettelijk verbod alcohol te mogen verkopen aan jongeren onder de 16 jaar, dit toch plaatsvond. Op elke camping heeft er minstens één geslaagde aankoop van alcohol plaatsgevonden. Het blijkt dus voor jongeren onder de zestien relatief gemakkelijk om alcohol te kopen tijdens hun verblijf op één van deze gezinscampings. Camping Bakkum te Castricum bleek de leeftijdsgrenzen het beste na te leven, vier van de vijf aankooppogingen waren daar niet succesvol.

Overige observaties : geen alcoholoverlast
De jongeren en hun begeleiders verbleven één of meer dagen op de 5 campings. Uit hun observaties bleek dat het alcoholbeleid ook in positieve zin zichtbaar was. Uit gesprekken met campingsgasten bleek dat alcoholconsumptie door jongeren op de camping goed in de gaten wordt gehouden. Dit leiden ze af uit de regels in het campingreglement, surveillance op de camping en uit de door hen geconstateerde leeftijdscontrole bij alcoholverkoop. Uit het mystery-onderzoek blijkt echter dat op dat punt verbetering gewenst is.

Het onderzoeksproject onder gezinscampings maakt onderdeel uit van het project ‘Alcoholvrije Omgeving’ van STAP (www.alcoholvrijeomgeving.nl). Ook het concept de Alcoholvrije School maakt deel uit van dit project dat mede gefinancierd wordt door Stichting Kinderpostzegels, de Stichting Sobrietas, de Stichting Alcoholvrije Bedrijven en enkele regionale fondsen.

Voor meer informatie:
Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Dhr. ir. W.E. van Dalen, directeur
T 030-6565041 / 06-53295544
E info@stap.nl
I www.stap.nl

rapport-alcoholbeleid-campings-2010-final.pdfrapport-alcoholbeleid-campings-2010-final.pdf (459 kB)

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl