NL EN
DONEER NU!

Groot aantal jonge alcoholslachtoffers in Zuidoost-Brabant

30 augustus 2007

Uit onderzoek in de regio Zuidoost-Brabant blijkt dat de medische diensten in de regio dit voorjaar in 2 maanden tijd 172 alcoholgerelateerde ongevallen en verwondingen onder jongeren in de weekendnachten kregen te verwerken . Opvallend hoog was het aantal alcoholvergiftigingen waarvan er 24 werden geregistreerd. Bij een kwart van de alcoholvergiftigingen (6) betrof het jongeren tussen de 12 en de 16 jaar. Het onderzoek is uitgevoerd door een afstudeerder van de Universiteit Maastricht in opdracht van het regionale alcoholproject ‘Laat je niet flessen!’.

Veel alcoholongevallen op de eerste hulp
Gedurende acht weekenden (vanaf vrijdag 20 april 2007 tot en met zondag 11 juni 2007) zijn 172 alcoholongevallen geregistreerd door de eerste hulp posten in Zuidoost-Brabant. Ongeveer tweederde van deze jongeren is man (64%) en de meerderheid van de jongeren (71%) valt in de leeftijdscategorie 17 tot 25 jaar. In het onderzoek zijn alcohol gerelateerde ongevallen(*) en verwondingen onder jongeren tussen de 12 en de 30 jaar meegenomen. De spoedeisende hulp afdelingen van de ziekenhuizen, de ambulanceposten en de centrale huisartsenposten uit de regio hebben meegewerkt aan het onderzoek. De meeste alcoholongevallen betroffen kleine ongelukken zoals vallen (56 registraties) en vechtpartijen of mishandelingen (31). Bij ruim 10% van alle jongeren die een bezoek brengen aan de spoedeisende hulp van de ziekenhuizen is het ongeval direct gerelateerd aan het gebruik of overmatig gebruik van alcohol.

(*) Onder alcoholgerelateerde ongelukken en verwondingen van jongeren verstaan we ‘ongelukken en verwondingen van jongeren of jong volwassenen (leeftijd van 12 tot 30 jaar) waaraan voorafgaand alcohol is gedronken’. Voor het onderzoek is ‘het ongeluk’ opgesplitst in vijf categorieën: verkeersongevallen, geweld of mishandelingen, kleine ongevallen, alcoholvergiftigingen en overigen.

Aantal alcoholvergiftigingen opvallend
Opvallend hoog is het aantal alcoholvergiftigingen onder jongeren in de regio. In de acht weekenden van het onderzoek werden al 24 alcoholvergiftigingen geregistreerd. In een kwart van de gevallen (6) ging het om jongeren tussen de 12 en 16 jaar. De meeste jongeren (14) waren tussen de 17-25 jaar en bij 4 registraties waren de personen tussen de 26 en 30 jaar. Bij een alcoholvergiftiging wordt de concentratie alcohol in het bloed, en daarmee ook in de hersenen, zo hoog dat je bewusteloos of in coma kan raken.

Impact alcohol gerelateerd ongeluk of verwonding
Een kleine groep jongeren (17) is middels aanvullend onderzoek gevraagd naar de achtergronden van hun ongeval. De meeste jongeren (53%) geven aan dat dit plaatsvond in de horeca. Slechts ongeveer eenderde van de jongeren (35%) gaf aan in de toekomst minder te willen gaan drinken.

Actie is nodig
Het grote aantal alcoholongevallen in de regio Zuidoost-Brabant onder jongeren vraagt om actie. Het regionale project ‘Laat je niet flessen!’ dat in november 2006 is gestart heeft als doelstelling het gebruik van alcohol door jongeren onder de 16 en openbaar dronkenschap terug te dringen. Daarvoor worden meerdere maatregelen tegelijkertijd genomen. Op dit moment wordt er onder andere meer gecontroleerd op de verstrekking van alcohol aan minderjarigen en wordt er een plan ter bestrijding van openbare dronkenschap ontwikkeld. Aan het project nemen alle 21 SRE-gemeenten deel en daarnaast werken diverse instellingen en organisaties mee.

Meer informatie:
Voor meer informatie over het project ‘Laat je niet flessen!’ kunt u terecht op www.sre.nl
U kunt hier ook het onderzoeksrapport downloaden.

Of u kunt contact opnemen met Joost Mulder of Jeanke Verbruggen via telefoonnummer 040 259 44 21 of email: j.mulder@rez.sre.nl / j.verbruggen@rez.sre.nl

SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, 29 augustus 2007

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl