NL EN
DONEER NU!

Alcoholgebruik in Nederland de afgelopen 5 jaar stabiel

19 november 2019

Het alcoholgebruik in Nederland is de afgelopen vijf jaren stabiel gebleven. Aan de daling sinds het begin van dit millennium is een einde gekomen. Dat blijkt uit berekeningen van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP op basis van verkoop- en accijnscijfers van de Nederlandse Brouwers*, de Organisation Internationale de la Vigne et du Vin* en het Centraal Bureau voor de Statistiek*.

In 2018 dronken we bijna 7 liter pure alcohol per inwoner
In Nederland werd in 2018 per hoofd van de bevolking 3,35 liter pure alcohol gedronken in de vorm van bier, 2,46 liter in de vorm van wijn en 1,18 liter in de vorm van gedistilleerde dranken. Samen komt dat op 6,99 liter pure alcohol per inwoner, in 2014 was dat 6,97 liter. Het gebruik is dus stabiel gebleven. Deze cijfers komen er op neer dat in Nederland dagelijks 26,8 miljoen glazen bier, wijn en gedistilleerde drank wordt gedronken.

Alcoholgebruik per hoofd van de bevolking is een indicatie voor de omvang van het probleem
Wim van Dalen, directeur van STAP: "Het alcoholgebruik per hoofd van de bevolking is een belangrijke indicatie voor de omvang van schade die alcoholgebruik veroorzaakt. Dat betreft de schade voor de individuele drinker en de schade voor de samenleving als geheel. De conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat de alcoholproblematiek in Nederland, ondanks tal van inspanningen, de afgelopen 5 jaar enerzijds niet significant is afgenomen maar anderzijds ook niet is toegenomen. Bepaalde risicogroepen, zoals jongeren en zwangeren, zijn minder gaan drinken. Dat is mooi, maar over de hele linie drinken we nog te veel. Zo drinkt 60% van de Nederlanders van 19 jaar en ouder meer alcohol dan de Gezondheidsraad adviseert."

In de jaren 60 en 70 steeg het alcoholgebruik explosief
In 1960 was de gemiddelde Nederlander wat alcoholgebruik betreft nog zeer matig. Vanaf de jaren 60 tot eind jaren 70 van de vorige eeuw is het alcoholgebruik in Nederland explosief gestegen, met meer dan 250%: van 2,5 liter pure alcohol in 1960 per hoofd van de bevolking tot ruim 9 liter in 1979. Het gebruik bleef in de jaren 80 en 90 op dat hoge niveau hangen. Na ongeveer 2000 is het alcoholgebruik gaan dalen tot net onder de 7 liter pure alcohol per Nederlander. Als wordt uitgegaan van Nederlanders van 15 jaar en ouder betreft het 8,33 liter pure alcohol per hoofd van de bevolking. De totale daling in de periode 2000 tot 2014 was ruim 15%. Het gebruik is sinds 2014, dus nu inmiddels al weer vijf jaar, stabiel.

Het alcoholgebruik in beeld gebracht
Onderstaande grafiek geeft de ontwikkeling weer van het alcoholgebruik per Nederlander sinds 1960 in liters pure alcohol. De onderste 3 lijnen geven de liters pure alcohol aan die in de vorm van bier, van wijn en van gedistilleerde drank voor consumptie beschikbaar kwamen. De bovenste lijn geeft de totale hoeveelheid pure alcohol weer, die per gemiddeld per Nederlander gebruikt werd.

--Einde persbericht--

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Dhr. ir. W.E. van Dalen, directeur
030-6565041 / 06-53295544
www.stap.nl

* Bronnen:

1. Bier: https://www.nederlandsebrouwers.nl/site/assets/files/1225/infographic_biercijfers_2018_n ederlandse_brouwers_13_april_2019.pdf

2. Wijn: http://www.oiv.int/en/statistiques/?year=2017&countryCode=NLD

3. Gedistilleerd: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84120NED/table?ts=1574160582828

Alcoholgebruik in Nederland de afgelopen 5 jaar stabiel

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl