NL EN
DONEER NU!

Vroeg stappen wapen tegen indrinken

15 januari 2008

STAP: vervroeging sluitingstijden leidt tot minder alcoholgebruik

Jongeren die vroeger uitgaan en eerder thuiskomen drinken minder alcohol. Dat is de stellige overtuiging van de Stichting Alcoholpreventie (STAP) als reactie op het initiatief van ‘Vroeg op Stap’ van de twee Friese moeders Hannie Gorter en Myriam Loonen.
De twee moeders pleiten al geruime tijd voor de invoering van vroegere sluitingstijden.
STAP is van mening dat dit initiatief krachtig moet worden gesteund door de landelijke overheid omdat het bijdraagt aan de aanpak van de alcoholproblematiek onder jongeren.
Wim van Dalen, directeur van STAP: ‘Er moet een landelijke richtlijn komen voor sluitingstijden van de horeca. Gemeenten worden daarmee aangemoedigd serieus werk te maken van de invoering van vroegere sluitingstijden. De tendens om sluitingstijden te verruimen dient te worden gekeerd’.

Onderzoek: vroege sluitingstijden gunstig
Uit recent Brits onderzoek blijkt dat ruime sluitingstijden, zoals we die in Nederland kennen, gepaard gaan met meer overlast op straat en meer alcoholgerelateerde ongelukken. Vroegere sluitingstijden kunnen bijdragen aan een vermindering van overlast voor omwonenden en het bespaart politiekosten. Doordat alcohol minder beschikbaar is wordt er minder gedronken. Daarmee draagt het vervroegen van de sluitingstijden bij aan het terugdringen van overmatig alcoholgebruik. In de praktijk hangen de voordelen af van specifieke lokale factoren zoals de kenmerken van het uitgaanspubliek, de uitgaansfunctie van de gemeente, beschikbaarheid van vervoer en het niveau van naleving en handhaving.

Landelijke norm voor sluitingstijden belangrijk voor aanpak alcoholgebruik
Op basis van kennis van de huidige praktijksituatie en de beschikbare literatuur is STAP van mening dat een vervroeging van de sluitingstijden tot resultaat zal hebben dat jongeren in de weekenden minder alcohol drinken. Ook mag verwacht worden dat jongeren op het platteland minder tijd doorbrengen in hokken en keten en minder indrinken voordat ze gaan stappen. STAP zal er bij de landelijke overheid op aandringen deze ontwikkeling krachtig te steunen en vast te leggen in een nieuwe norm waar gemeenten zich aan kunnen spiegelen.
Wim van Dalen: “Het is een brug te ver om in de Drank en Horecawet landelijke sluitingstijden voor de horeca vast te leggen maar er zal een duidelijke richtlijn moeten komen waar gemeenten niet gemakkelijk van moeten kunnen afwijken’.

Bronnen:

1. Factsheet sluitingstijdenbeleid; Samenvatting van recente literatuur over de effecten van een verandering van de sluitingstijden; STAP, Utrecht, september 2004.
2. Ingangen voor Uitgaansbeleid; Verkennend onderzoek naar uitgaansbeleid van Nederlandse gemeenten; M. Keijsers – Universiteit Twente, Enschede/ STAP Utrecht, 2006
3. Impact of the new UK licensing law on emergency hospital attendances: a cohort study; Newton e.a.; Emergency Medical Journal; 2007

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl