NL EN
DONEER NU!

Europeanen vóór waarschuwingslabels op drank

15 maart 2007

Europees onderzoek toont draagvlak voor europees alcoholbeleid

Europees onderzoek laat zien dat Europeanen positief staan tegenover waarschuwingslabels op alcholhoudende drank. Kwetsbare groepen zoals jongeren, zwangere vrouwen en automobilisten moeten extra gewezen worden op de risico’s van alcoholgebruik. Bijna 1 op de 5 Europese jongeren drinkt regelmatig te veel alcohol. Bijna de helft van de jongeren geeft aan minder te gaan drinken als de prijs van alcohol omhoog zou gaan.

Waarschuwingen gericht op kwetsbare groepen
Een onderzoek onder bijna 30.000 Europeanen geeft aan dat 8 op de 10 Europeanen (77%) het eens is met het plaatsen van waarschuwingslabels op het etiket van alcoholhoudende dranken. Het doel is zwangere vrouwen en automobilisten te waarschuwen voor de risico’s van het drinken van alcohol. De meeste Europeanen (76%) staan achter het verbieden van alcoholreclame op radio en tv die zich richt op jongeren. Bijna driekwart (73%) kan zich vinden in een lager toegestaan bloedalcoholgehalte van 0.2 promille voor jonge en onervaren automobilisten.

Binge drinken populair
Het onderzoek, de zogenaamde Eurobarometer, laat zien dat 1 op de 10 Europeanen meestal 5 of meer drankjes per keer drinkt. Dit wordt ‘binge’ drinken genoemd. Binge drinken is met name een probleem onder jongeren. Bijna 1 op de 5 Europese jongeren (19%) tussen de 15-24 jaar drinkt regelmatig grote hoeveelheden per keer.

Jongeren zijn prijsgevoelig
Uit het onderzoek blijkt dat de meerderheid van de Europeanen (62%) denkt dat een hogere prijs geen invloed heeft op hun alcoholconsumptie, zelfs niet als de prijs met 25% omhoog zou gaan. Een derde denkt echter wel minder te gaan drinken bij hogere prijzen. Het sterkste effect wordt onder jongeren gevonden: 44% van hen geeft aan minder alcohol te zullen kopen als de prijs met 25% zou stijgen.

Eurobarometer
De Europese Commissie publiceerde deze week de resultaten van de Eurobarometer over het onderwerp alcohol. Dit naar aanleiding van de ‘EU Alcohol Strategy’ die is opgesteld om alcoholschade in Europa terug te dringen.

Onderzoek ’steunt’ nieuwe regeerakkoord
STAP constateert dat de plannen waarvoor op Europees niveau draagvlak lijkt te zijn, in lijn zijn met de voorstellen uit het regeerakkoord van het nieuwe Nederlandse kabinet. In het regeerakkoord zijn plannen opgenomen voor een alcoholreclameverbod vóór 21.00 uur (als veel jongeren kijken) een accijnsverhoging op alcohol (waar jongeren gevoelig voor zullen zijn) en een betere handhaving van de leeftijdsgrenzen (waardoor de beschikbaarheid van alcohol onder jongeren afneemt).

Bronnen:
www.EurActiv.com.

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl