NL EN
DONEER NU!

STAP verbijsterd over regeringsplannen blurring

15 december 2021

Eén van de plannen in het regeerakkoord betreft het mogelijk maken van blurring. Dat betekent dat alcohol op veel méér plaatsen verkocht en geschonken mag gaan worden. STAP is verbijsterd. Van Dalen: “Alcoholgebruik wordt daarmee verder genormaliseerd met alle gevolgen van dien. De voorgestelde alcoholmaatregelen uit het Nationaal Preventieakkoord zijn daarmee vanaf nu ‘gebakken lucht’ ”.

Huidige Alcoholwet staat geen blurring toe
De nieuwe Alcoholwet, ingegaan per 1 juli jl., kent een strikte scheiding tussen wat mag in levensmiddelenwinkels (alleen verkoop van zwak-alcoholhoudende drank), in slijterijen (verkoop van zwak-alcoholhoudende en sterke drank), in de horeca (alleen alcohol schenken voor drinken ter plaatse) enerzijds en in niet-levensmiddelenwinkels en bij dienstverleners anderzijds (verbod alcohol schenken en alcoholverkoop). Deze strikte scheiding garandeert een beperking van de beschikbaarheid van alcohol en voorkomt daarmee ongewenste toename van het alcoholgebruik.

VVD pleit al jaren voor blurring
Al jaren zijn er partijen die deze zogenaamde functiescheiding willen opheffen. Zij vinden dat mengvormen van winkel en horeca (blurring) moeten worden toegestaan. In 2018 is door het oud-VVD-Kamerlid Ziengs een initiatiefwet aanhangig gemaakt die dat mogelijk maakt. Dat wetsvoorstel is nog steeds niet door de Tweede Kamer besproken. Ondertussen is wel ingestemd met de nieuwe Alcoholwet die streeft naar regulering van alcoholgebruik, uit volksgezondheidsoogpunt, maar ook ter voorkoming van openbare orde problemen, overlast en criminaliteit.

Nieuwe kabinet laat advies van WHO links liggen
De plannen met betrekking tot blurring in het regeerakkoord staan haaks op de adviezen van de WHO om de alcoholproblematiek aan te pakken. De WHO zegt immers al sinds het verschijnen in 2010 van het Global Status Report on Noncommunicable Diseases dat er drie typen kosteneffectieve beleidsmaatregelen zijn om de alcoholproblematiek te beperken, waarvan één “beperking van de beschikbaarheid van alcohol” is. Blurring toestaan betekent juist uitbreiding van de beschikbaarheid van alcohol en niet de geadviseerde beperking ervan.

Duizenden extra verstrekkingspunten zullen ongetwijfeld leiden tot toename alcoholproblematiek
Nu zijn er al tussen de 55.000 en 70.000 verkooppunten van alcohol in Nederland. Toestaan van blurring zal betekenen dat er vele duizenden verkooppunten bijkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om proeverijen in supermarkten, verkoop van wijn in tuincentra, barretjes in delicatessenwinkels, een getapt biertje bij de kapper en de spijkerbroekenwinkel. Dat zal betekenen dat er méér gedronken gaat worden en dat er méér alcoholproblemen komen. Terwijl die nu al omvangrijk zijn. Denk alleen maar aan de ruim 8.300 sterfgevallen per jaar in Nederland waarbij alcohol een belangrijke factor is. De jaarlijkse kosten van alcoholgebruik bedragen volgens het RIVM minimaal 5,8 miljard euro.

Preventieakkoord gebakken lucht
Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, is verbijsterd over de plannen. “Eind 2018 is het Nationaal Preventieakkoord gelanceerd. Hierin staan de afspraken die het kabinet heeft gemaakt met het bedrijfsleven, de zorg en de gezondheidsorganisaties over het terugdringen van onder meer problematisch alcoholgebruik. De 70 ondertekenaars hebben toen toegezegd te willen bereiken dat in 2040 minder overmatig en zwaar alcohol wordt gebruikt. Dat kan je toch niet bereiken als je de alcoholkraan openzet? Al die afspraken uit dat akkoord worden daarmee “gebakken lucht”.

Contact
Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Dhr. ir. Wim van Dalen, directeur
030-6565041 / 06 53295544 ; www.stap.nl

coalitieakkoord-2021-2025-2.pdfcoalitieakkoord-2021-2025-2.pdf (1,39 MB)

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl