NL EN
DONEER NU!

Nieuwe Kamer kan nieuw alcoholbeleid op gang helpen

18 juni 2010

Gemeenten hopen op snel besluit decentralisatie Drank- en Horecawet

Vandaag wordt bekend gemaakt of de nieuwe Tweede Kamer de
voorliggende Drank- en Horecawet al of niet volgende week in behandeling neemt.
Vooral gemeenten willen dat de behandeling van de wet nu plaatsvindt en niet voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld. De nieuwe wet zal de slagvaardigheid van gemeenten vergroten om overlast op straat aan te pakken en het toenemend aantal comadrinkers helpen terugdringen. Vorige week deed een aantal gemeenten hierover nieuwe ideeën op in Zweden.

Veel gemeenten startklaar voor controle op leeftijdsgrenzen
Als de nieuwe Drank- en Horecawet wordt aangenomen krijgen gemeenten de bevoegdheid om geheel zelfstandig de naleving van de leeftijdsgrenzen voor alcoholverstrekking te controleren. Tot dusver is dat de taak van de landelijk opererende nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA). In 15 regio’s hebben gemeenten de afgelopen twee jaar reeds ervaring op mogen doen met het controleren van de naleving van de wet. Veel andere gemeenten staan daarvoor in de startblokken. Als de Kamer ertoe besluit om de nieuwe Drank- en Horecawet nu niet te behandelen komen alle plannen voor deze decentralisatie op losse schroeven te staan.

Aanpak comadrinkers vraagt om spoedige invoering nieuwe wetgeving
Als gemeenten de verantwoordelijkheid krijgen voor de controle op de alcoholwetgeving betekent dat in de praktijk grof geschat een vervijfvoudiging van het aantal controleurs. Nu kan de nVWA amper 100 mensen inzetten voor de controle van zo’n 60.000 verkooppunten voor alcoholhoudende dranken. Bij aanname van de wet zullen alle 430 gemeenten één of meer controleurs gaan aanwijzen.
De verwachting is dat in dat geval vooral supermarkten beter gecontroleerd zullen worden op de naleving van de grens van 16 jaar voor alcoholverstrekking. In de nieuwe wet is bepaald dat die supermarkten die tenminste drie keer per jaar in de fout gaan hun alcoholafdeling tijdelijk moeten sluiten. Ook zal het voor jongeren onder de 16 jaar verboden zijn alcohol op straat bij zich te hebben. De verwachting is dat deze nieuwe mogelijkheden effectief kunnen zijn voor de aanpak van het comadrinken. In 2009 werden in totaal 500 jongeren tussen 12 en 18 jaar met spoed in een ziekenhuis opgenomen vanwege een alcoholvergiftiging.

Zweedse alcoholaanpak inspireert Nederlandse gemeenten
Vorige week hebben 20 deskundigen op het terrein van gemeentelijk alcoholbeleid Zweden bezocht. De aandacht ging vooral uit naar de wijze waarop Zweedse gemeenten de alcoholproblematiek op straat aanpakken. Wat opviel was de goede samenwerking in Zweden tussen de gemeente, de politie en de horeca. Onderzoekers van het zogenaamde STAD project (Stockholm Prevents Alcohol and Drug Problems) berekenden dat de aanpak van excessief alcoholgebruik door jongeren onder de 25 jaar zeer effectief kan zijn. De besparing (30 miljoen Zweedse kronen; 3,1 miljoen euro) als gevolg van de afname aan alcoholgerelateerde criminaliteit bedroeg in een druk uitgaansgebied in Stockholm maar liefst het tienvoudige van de kosten van het project (3 miljoen Zweedse kronen). De studiereis was georganiseerd door het Nederlands instituut voor alcoholbeleid (STAP). Aan de reis werd o.a. deelgenomen door experts uit Rotterdam, Dordrecht, Eindhoven en Noord-Holland.

Voor meer informatie:
Nederlands instituut voor alcoholbeleid STAP
Dhr. ir. W.E. van Dalen, directeur
T 030-6565041 / 06-53295544
E info@stap.nl
I www.stap.nl

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl