NL EN
DONEER NU!

Nederland krijgt nieuwe Drank- en Horecawet

30 juni 2011

STAP enthousiast over nieuw alcoholbeleid.

Vanmiddag om 15.00 uur heeft de Tweede Kamer na zo’n 8 jaar van voorbereidingen en behandelingen de nieuwe Drank- en Horecawet aangenomen. Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP is blij dat deze historische mijlpaal is bereikt. STAP complimenteert de Kamer en de ministers met dit succes waaraan zo lang is gewerkt. De nieuwe wet bevat veel nieuwe mogelijkheden waar vooral gemeenten hun voordeel mee kunnen doen. Het belangrijkste doel is dat de beschikbaarheid voor alcohol vooral voor kinderen wordt beperkt.

De belangrijkste 4 maatregelen zijn:

1) Intensivering van toezicht op alcoholverkoop
De nieuwe wet betekent in de eerste plaats dat het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet geheel bij de gemeente komt te liggen. Tot nu toe is dat de taak van de landelijk opererende nieuwe Voedsel- en Waren Autoriteit (nVWA). De verwachting is dat het aantal jaarlijkse controles hierdoor sterk zal toenemen.

2) Supermarkten krijgen stok achter de deur
De nieuwe wet biedt de mogelijkheid voor de burgemeester om supermarkten die binnen één jaar drie keer bekeurd worden voor het niet naleven van de leeftijdsgrenzen een extra sanctie op te leggen. De burgemeester kan een supermarkt dwingen haar alcoholafdeling minimaal één week tot maximaal twaalf weken te sluiten.
In essentie wordt nu één duidelijke lijn voor alle verstrekkers getrokken. Verkoop aan kinderen is ‘not done’ en verstrekkers zijn zonder uitzondering eerst- en hoofdverantwoordelijk om te voorkomen dat kinderen drank kunnen kopen. Het getuigt van moed en inzicht dat zowel de Kamer als de ministers Schippers en Opstelten niet gezwicht zijn voor de zware lobby vanuit de supermarktbranche om de verantwoordelijkheid hiervoor primair bij kinderen te leggen.

3) Vroeger uitgaan
Met de nieuwe wet kunnen gemeenten de toegangsleeftijden voor de horeca koppelen aan de sluitingstijd. Doel is dat jongeren eerder naar de kroeg gaan, waardoor het indrinken wordt tegengegaan. Zo kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat jongeren onder de 18 jaar niet na middernacht nog een horecagelegenheid kunnen binnenkomen.
Nu gaan veel jongeren pas na middernacht stappen waarbij vaak vroeg in de avond thuis al is begonnen met alcoholgebruik.

4) Strafbaarstelling van jongeren in openbare ruimte
Jongeren onder de 16 jaar zullen voortaan in het openbaar strafbaar zijn wanneer zij alcohol in hun bezit hebben. Dit geldt voor openbare plaatsen als parken en op straat en ook voor de horeca. STAP is blij dat de Tweede Kamer voor een gedeeltelijke strafbaarstelling in het openbaar heeft gekozen en de hoofdverantwoordelijkheid voor het naleven van leeftijdsgrenzen bij de supermarkt en de slijter geheel bij de verkoper houdt.

En nu verder!
Nu gemeenten meer mogelijkheden hebben gekregen om alcoholbeleid vorm te geven is de landelijke overheid zelf weer aan zet. Een van de belangrijkste zaken die lokaal niet geregeld kan worden is het verhogen van de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop naar 18 jaar. Een maatregel die door vrijwel alle gemeenten, GGD Nederland, STAP, het Trimbos-instituut en vele wetenschappers en kinderartsen gewenst wordt. Nu ook de PvdA in de laatste behandeling van de nieuwe wet heeft aangegeven op te willen stomen naar 18 jaar, lijkt er een meerderheid te ontstaan voor deze maatregel. STAP hoopt dat de politieke partijen hier vaart achter zullen zetten opdat Nederland snel aansluit bij de meeste Europese landen die al op 18 jaar zitten. Ook hopen we dat andere landelijke maatregelen zoals een beperking van de alcoholreclame in de nabije toekomst op grotere steun kunnen rekenen.


Tenslotte:
Het is nu zaak dat het wetsvoorstel zo snel mogelijk in de Eerste Kamer wordt behandeld. Decentralisatie van het toezicht, de nieuwe sancties voor supermarkten; het is noodzakelijk dat deze zo spoedig mogelijk geëffectueerd worden. De agendering van het vorige wijzigingsvoorstel in de Eerste Kamer liet door allerlei invloed van buitenaf 18 maanden op zich wachten. STAP doet vanuit dit historisch perspectief en de huidige problemen rond alcohol daarom de dringende oproep aan alle betrokkenen – ook aan de commerciële partijen om terughoudendheid te betrachten en aan te sturen op de snelst mogelijke behandeling.


Voor meer informatie:
Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Dhr. ir. W.E. van Dalen, directeur
T 030-6565041 / 06-53295544
E info@stap.nl
I www.stap.nl

20110630-persbericht_nederland-krijgt-nieuwe-drank-en-horecawet.pdf20110630-persbericht_nederland-krijgt-nieuwe-drank-en-horecawet.pdf (62,4 kB)

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl