NL EN
DONEER NU!

Alcoholintoxicatie bij kinderen onderzocht

26 november 2007

Veel jongeren met alcoholvergiftiging opgenomen in het ziekenhuis. In alle delen van het land zelfde beeld.

Uit onderzoek van STAP (Stichting Alcoholpreventie), het Reinier de Graaf Ziekenhuis te Delft, NSCK (Nederlands SignaleringsCentrum Kindergeneeskunde, ondergebracht bij TNO) en de Universiteit Twente, blijkt dat sinds 1 januari 2007 240 minderjarige jongeren met alcoholvergiftiging in een ziekenhuis zijn opgenomen. Het gaat om jongeren van 12 tot en met 17 jaar. Gemiddeld zijn ze tussen de 14 en 15 jaar oud. De onderzoekers verwachten dat dit jaar totaal 300 jongeren in het ziekenhuis terecht zullen komen vanwege een alcoholvergiftiging.

De meeste jongeren worden buiten bewustzijn op de Spoed Eisende Hulp gebracht, vaak door vrienden. Veelal zijn de consumptie van sterke drank, al dan niet in gemixte vorm, en bier, de oorzaak van de alcoholvergiftiging.

Onderzoeker Drs. Joris van Hoof, Universiteit Twente: "Het zijn geen typische probleemjongeren, ze vormen een normale afspiegeling van Nederlandse jongeren en komen uit alle regio’s. De jongeren worden meestal 's avonds of 's nachts opgenomen, aan het infuus gelegd en blijven daar gemiddeld 24 uur.

Directeur STAP, Ir. Wim van Dalen: "Het is een zeer zorgelijke ontwikkeling waar de politiek niet meer om heen kan. Het bewijst opnieuw dat alcohol in Nederland voor kinderen en jongeren, vooral via supermarkten, veel te gemakkelijk verkrijgbaar is. Het cijfer van 240 jongeren is een onderschatting omdat jongeren die in een huisartsenpraktijk worden behandeld niet meegeteld zijn in dit onderzoek".

Kinderarts Nico van der Lely, initiatiefnemer van de speciale polikliniek ‘alcoholproblematiek bij kinderen’: “Het aantal kinderen dat met een alcoholvergiftiging moet worden opgenomen neemt schrikbarende vormen aan. Omdat er sprake is van een directe bedreiging van de ontwikkeling van die kinderen, moeten er gespecialiseerde alcoholpoliklinieken in het land komen.“

Leeftijd en geslacht
Van de opgenomen kinderen is 53% jongen en 47% meisje. De meeste kinderen zijn tussen de 14 en 15 jaar oud. Ongeveer 1 op de 7 kinderen (15%) is 13 jaar of jonger.

Opleidingsniveau en schoolprestaties
De meeste jongeren die zijn opgenomen volgen het VMBO onderwijs (48%), daarna volgt HAVO (12%) en het VWO (12%). De schoolprestaties (gemeten naar het percentage zittenblijvers, 13%) lijken normaal. De voorlopige conclusie is dat zowel het niveau van de opleiding als het niveau van de schoolprestaties niet uitzonderlijk zijn. In dit opzicht gaat het dus om een doorsnee groep scholieren.

Intoxicatie en alcoholgebruik
Artsen constateerden bij de opgenomen kinderen een gemiddelde van 1,83 promille, dan gaat het om ongeveer 8 á 10 glazen alcohol per kind. Het verminderd bewustzijn duurde van enkele minuten tot 16 uur. In de meeste gevallen (67%) is sterke drank gedronken en / of bier (37%). Meestal was er sprake van het drinken van meerdere soorten alcohol door elkaar. Verreweg de meeste kinderen werden of ’s avonds of ’s nachts na 0.00 uur opgenomen (92%).

Regio
De kinderen komen uit geheel Nederland. Er zijn geen regio’s die er opvallend uitspringen.

Aanleiding onderzoek
Vanaf 1 januari 2007 wordt getracht om in Nederland een goed beeld te krijgen van het aantal kinderen dat met alcoholvergiftigingsverschijnselen in ziekenhuizen wordt opgenomen. Op initiatief van 5 organisaties wordt aan kinderartsen van de Nederlandse ziekenhuizen gevraagd om gedurende 2 jaar gegevens met betrekking tot spoedeisende hulp bij alcoholintoxicatie te registreren. Aanleiding tot het onderzoek was de alarmerende stijging van het aantal opnames en consulten in verband met overmatig alcoholgebruik van jongeren.

Persbericht namens:
- Stichting Alcoholpreventie
- Reinier de Graaf Ziekenhuis Delft
- Nederlands SignaleringsCentrum Kindergeneeskunde, ondergebracht bij TNO
- Universiteit Twente

Neem voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht contact op met:
- Wim van Dalen, STAP, 030-6565041; 06 53 29 55 44
- Simone van Kooten, Reinier de Graaf Ziekenhuis, (015) 260 44 83.
- Joris van Hoof, onderzoeker Universiteit Twente, (053) 489 3274 / 06 2 67 12340

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl