NL EN
DONEER NU!

Groeiend draagvlak voor landelijke grens van 18 jaar bij verkoop van alcohol

7 december 2007

STAP: “Kabinet kan rekenen op steun van de samenleving voor invoering van één landelijke leeftijdsgrens van 18 jaar”

In Nederland groeit de steun voor het invoeren van de leeftijdsgrens van 18 jaar voor alle alcoholhoudende dranken. Niet alleen ouders, jongeren en andere betrokkenen maar ook professionals zoals gezondheidsvoorlichters, artsen en politiefunctionarissen zijn overtuigd van het belang van deze grens. STAP heeft vandaag de Tweede kamer laten weten waarom invoering van één landelijke leeftijdsgrens van 18 jaar noodzakelijk is en overeenstemt met het beleid in veel andere landen (1, 2). Op 18 december a.s. praat de Tweede Kamer over de Alcoholbeleidsbrief van de ministers Klink, Rouvoet en Ter Horst. Zij stellen voor het invoeren van de grens van 18 jaar aan gemeenten over te laten.

Groot draagvlak voor 18 jaar in de samenleving; bedrijfsleven is tegen
De Nederlandse bevolking staat in meerderheid achter de invoering van één landelijke leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol van 18 jaar. Uit een recent onderzoek van het NIPO (mei 2007), bleek dat 76% van de Nederlandse bevolking de leeftijdsgrensverhoging, van 16 naar 18 jaar steunt. Ook het merendeel (71%) van de jongeren tussen de 16 en 19 was opvallend genoeg vóór een verkoopverbod van alcohol onder de 18. Ook veel jongeren die nog geen 16 zijn hebben geen moeite met een grens van 18 jaar. Van hen vindt 41% een leeftijdsverhoging naar 18 jaar een effectieve maatregel om het hoge alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan (Trimbos-instituut, Landelijke Jeugdforum, nov. 2007).
STAP concludeert uit de vele reacties op de Alcoholbeleidsbrief dat ook de meeste professionals achter de 18 jaar grens staan. Het is bovendien een sterke steun in de rug voor ouders op wie een beroep wordt gedaan alcoholgebruik onder de 16 jaar te verbieden.
Wim van Dalen, directeur van STAP: “We constateren dat vooral het bedrijfsleven moeite heeft met de invoering van de leeftijdsgrens van 18 jaar. Maar dat is begrijpelijk omdat ze vrezen voor derving van inkomsten”.

Jongeren maken nauwelijks onderscheid tussen zwak- alcoholhoudende en sterke drank
De Drank en Horecawet kent op dit moment twee leeftijdsgrenzen met betrekking tot alcohol. Aan jongeren tot 16 jaar mag geen bier, wijn en premixen verkocht worden. Sterke drank mag pas vanaf 18 jaar worden verstrekt. STAP: ‘Uit het drinkgedrag van jongeren blijkt dat zij nauwelijks meer onderscheid maken tussen sterke en zwakke alcoholhoudende drank. Doordat er steeds meer soorten mixdranken op de markt gekomen zijn en jongeren vaak zelf mixen is het onderscheid tussen sterke en zwakke dranken vervaagd. In de supermarkten zijn tegenwoordig naast de breezers, ook zoete verdunde sterke dranken te koop met een alcoholpercentage van net onder de 15%. Deze dranken zijn populair onder jongeren die experimenteren met alcoholgebruik. De risico’s van het drinken hiervan verschilt nauwelijks meer van sterke drank die meer dan 15% alcohol bevat’.

STAP: invoering van 18 jaar op lokaal niveau is niet effectief
Als het kabinet haar zin krijgt hebben de gemeenten straks zelf de vrijheid om te kiezen voor de invoering van een leeftijdsgrens van 18 jaar. Zij kunnen daartoe besluiten als ‘als er sprake is van bijzondere omstandigheden, zoals ernstige openbare orde problemen’ (Alcoholbeleidsbrief). Citaat uit de brief van STAP naar de kamercommissies:
‘Het lijkt erop, alsof het kabinet de effectiviteit van de maatregel niet ziet in het kader van het terugdringen van volksgezondheidsproblematiek, maar in het kader van het verbeteren van de veiligheid en openbare orde’.

Alcoholtoerisme
STAP heeft de leden van de Tweede Kamer erop gewezen dat het voorstel van het kabinet alcoholtoerisme en oneerlijke concurrentie in de hand werkt.
‘Kroegen in de streekgemeenten moeten op oneerlijke wijze met elkaar concurreren omdat in sommige kroegen wel mag worden gedronken door 16-jarigen en in andere niet. Dit kan in gemeenten die een grens van 18 hebben ingevoerd, leiden tot extra prijsacties en happy hours om alsnog jongeren te trekken die ervoor hebben gekozen nu in de 16-jaar gemeenten uit te gaan. In gemeenten waar 16-jarigen nog wel mogen drinken kan dit ook tot uitwassen leiden, zoals “Hier mag je op je 16e wel drinken!” om extra klanten te trekken.’

1.Een leeftijdsgrens van 18 jaar sluit aan bij Europees en internationaal beleid. Een studie van de WHO (2004) wees uit dat internationaal gezien (n = 115) ongeveer 60% van de landen een leeftijdsgrens voor bier hanteert van 17/18 jaar. Slechts 12% hanteert een grens van 15/16. Nederland behoort tot een minderheid van landen waar bier op jonge leeftijd mag worden verkregen.
2. Devolledige brief aan de vaste kamercommissies van VWS, BzK en OC&W en aan de commissie voor Jeugd en Gezin kunt u hieronder downloaden.

briefleeftijdsgrenzen.pdfbriefleeftijdsgrenzen.pdf (83,4 kB)

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl