NL EN
DONEER NU!

Horeca in Nederland: open tot in de kleine uurtjes

10 september 2015

Horeca in Nederland: open tot in de kleine uurtjes Nieuw onderzoek geeft beeld van gemeentelijke sluitingstijden voor horeca en voetbalkantines

Meeste Nederlandse gemeenten leggen sluitingstijden vast
86% van alle gemeenten in Nederland kent voor cafés, discotheken en voetbalkantines sluitingstijden. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP.

Sluitingstijden van cafés en discotheken: van 01.00 tot 05.00 uur
In de meeste gemeenten geldt voor zowel cafés als discotheken een sluitingstijd op werkdagen van 01.00 of 02.00 uur en in het weekeinde van 02.00 of 03.00 uur. Een beperkt aantal horecagelegenheden en discotheken mogen tot 04.00 uur open zijn. Sommige grote gemeenten staan het discotheken toe in het weekeinde tot 05.00 uur open te blijven.

Sluitingstijden van voetbalkantines: van 00.00 tot 03.00 uur
Voor voetbalkantines gelden vroegere sluitingstijden dan voor cafés en discotheken. Een sluitingstijd van 00.00 of 01.00 uur is het meest gebruikelijk. Echter sluitingstijden van 02.00 of zelfs 03.00 uur komen ook voor en dan vooral in middelgrote gemeenten. Veel gemeenten kennen aparte sluitingstijden en schenktijden: de kantine mag dan open zijn, maar er mag geen alcohol meer geschonken worden. Wim van Dalen, directeur van STAP: "De late sluitingstijden voor een aantal voetbalkantines is één van de verrassende uitkomsten van dit onderzoek."

Waarom sluitingstijden voor de horeca?
Veel gemeenten geven aan dat sluitingstijden leiden tot minder overlast en belangrijk zijn voor politie en omwonenden. Opvallend is dat veel gemeenten (40%!) sluitingstijden instellen om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. In een vergelijkbaar onderzoek uit 2001 (INTRAVAL) werd dit argument niet genoemd. Destijds gold het beperken van overlast als belangrijkste argument voor sluitingstijden. Van Dalen: "Bekend is dat sluitingstijden bijdragen aan het beperken van alcoholgebruik, vooral onder jongeren. Dit onderzoek leert dat veel gemeenten mede om die reden ook afzien van vrije sluitingstijden. Maar het huidige sluitingstijdenbeleid is toch nog behoorlijk ruimhartig: vrijwel overal kan er tot in de kleine uurtjes gestapt worden."

Toelatingstijden
De Gemeentewet maakt het mogelijk dat gemeenten bepalen dat bezoekers na een bepaald tijdstip geen toegang meer hebben tot een café, discotheek of voetbalkantine. Uit het onderzoek blijkt dat 1 op de 5 gemeenten toelatingstijden heeft vastgelegd, uiteenlopend van 00.00 uur tot 02.00 uur. De Drank- en Horecawet biedt de mogelijkheid deze toelatingstijden te relateren aan de leeftijd van de bezoekers. Slechts 4 gemeenten hebben dat gedaan.

Einde persbericht

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Dhr. ir. W.E. van Dalen, directeur
T 030-6565041 / 06-53295544
I www.stap.nl

Toelichting:
Het onderzoek ‘Tot in de kleine uurtjes’ is uitgevoerd door het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP. Doel van het onderzoek was om na te gaan in welke mate horecasluitingstijden een actueel element vormen van het lokale beleid, welke sluitingstijden er voor cafés, discotheken en voetbalkantines zijn vastgesteld en welke argumenten hiervoor worden gehanteerd. Het onderzoek is in de zomer van 2015 uitgevoerd. Van de 393 Nederlandse gemeenten hebben 159 gemeenten deelgenomen, een respons van 41%. Aan het onderzoek hebben 24 kleine, 86 middelgrote en 49 grote gemeenten meegedaan. Deze gemeenten vormen een representatieve groep van alle Nederlandse gemeenten. Het onderzoek is uitgevoerd vanwege een bijdrage van de Stichting ‘ Vroeg op Stap’, een organisatie opgezet door twee Friese moeders die pleitten voor vervroeging van sluitingstijden van uitgaansgelegenheden. Ze wilden bereiken dat jongeren vroeger op de avond op stap gaan en eerder thuiskomen.

Literatuur
1. Dalen, W.E. van, Ginneken, S.B. van & Lubbers, M.R.E. (2015). Tot in de kleine uurtjes. Sluitingstijden van cafés, discotheken en voetbalkantines in Nederlandse gemeenten. Utrecht, Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP.
2. Bieleman, B., Biesma, S., & Jetzes, M. (2002). Sluitingstijdenregimes in Nederlandse gemeenten. Groningen-Rotterdam, INTRAVAL.

rapport_tot-in-de-kleine-uurtjes_stap-10-september-2015.pdfrapport_tot-in-de-kleine-uurtjes_stap-10-september-2015.pdf (2,40 MB)

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl