NL EN
DONEER NU!

STAP: Oplossing voor zogenaamde agressie bij de kassa's van Albert Heijn ligt voor het grijpen

20 april 2011

Ondernemingsraad AHOLD blaast incidenten bij kassa op

In de Metro van vandaag en in een ingezonden brief naar de Volkskrant vraagt Erik Kok van de ondernemingsraad van Ahold de aandacht voor de agressie van jeugdige kopers van alcohol jegens caissières. Hij verantwoordt vanuit die agressie de noodzaak voor het strafbaarstellen van kinderen voor zowel het bezit van alcohol in de supermarkt als het pogen van kopen van alcohol. Kok stelt daarbij: "Tijd dat er een einde komt aan de rol van agent die caissières moeten spelen". Strafbaarstelling van jonge kopers van alcohol zou de oplossing zijn.

Uit onderzoek door Intraval in opdracht van het Ministerie van VWS, blijkt dat angst voor agressie nauwelijks een rol speelt bij leeftijdscontrole. Slechts een zeer klein percentage van het personeel blijkt, overigens naar eigen zeggen, hinder van de angst voor agressie bij controle te ondervinden. Dit beeld wordt bevestigd door recent onderzoek van de Universiteit Twente, waaruit blijkt dat kassapersoneel ook zonder agressie van jeugdige klanten gemakkelijk alcohol aan hen verkoopt.

Agressie, of de angst ervoor, is in de optiek van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) daarom duidelijk een gelegenheidsargument van de supermarktbranche. Het vermoedelijke doel daarvan is de strafbaarstelling van jongeren onder de 16 jaar, die alcohol kopen, te kunnen onderbouwen. De suggestie wordt gewekt dat verkopers er feitelijk niets aan kunnen doen dat ze zich niet aan de wet houden.

In ongeveer 100 slijterijen in Nederland wordt m.b.v. het zogenaamde Ageviewerssysteem aangetoond hoe gemakkelijk het is om geen drank te verkopen aan kinderen (persoonlijke mededelingen slijters). Zij geven daarbij aan dat kort na installatie van het systeem jongeren nagenoeg geen aankooppogingen meer doen. Het opnemen van strafbaarstelling van jongeren in de nieuwe Drank- en Horecawet lijkt dus een overbodige actie, nog afgezien van het feit dat handhaving hiervan in de praktijk heel erg moeilijk is. En als er een goed systeem is om leeftijd te controleren ontlast je daarmee ook de caissières in hun zogenaamde rol als politieagent. Wat wil Albert Heijn nog meer?

Ir. W. E. van Dalen, Directeur
Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30 6565 041/ 0653295544
F: +31 (0)30 6565 043
E: wvandalen@stap.nl
I: www.stap.nl; www.alcoholbeleid.nl;

Onderzoek Twente:
Rapport:
http://www.utwente.nl/download/minutenwerk.pdf
Persbericht:
http://www.utwente.nl/organisatie/stories/alcohol-kopen-door-minderjarigen

Onderzoek Intraval:
Naleving leeftijdsgrenzen 16 en 18 jaar Drank- en Horecawet 1999-2009;
juni 2010: www.intraval.nl

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl