NL EN
DONEER NU!

Alcoholvrije scholen in opkomst

4 oktober 2007

STAP stimuleert het concept alcoholvrije school in Nederland

Scholen lijken zich steeds bewuster te worden van het belang van een alcoholvrije tienertijd, blijkt uit nieuw onderzoek van STAP onder 215 scholen. Uit het, voornamelijk kwalitatieve onderzoek onder docenten en directies, blijkt dat op de meeste interne schoolfeesten geen alcohol meer wordt geschonken. Nog slechts 1 op de 6 scholen (15,6%) die wel eens alcohol schenken, doet dit op een intern schoolfeest. Bij externe schoolfeesten wordt in bijna de helft van de gevallen (47,5%) nog alcohol verstrekt.
Uit eerder onderzoek in 2005 onder 450 leerlingen van 50 scholen voor het voortgezet onderwijs bleek dat op driekwart (76%) van de schoolfeesten alcohol werd geschonken. Hoewel de twee onderzoeken niet goed vergelijkbaar zijn, bestaat toch de indruk dat de schoolomgeving in Nederland geleidelijk alcoholvrijer wordt. Uit de gesprekken met docenten blijkt dat steeds meer scholen een alcoholverbod instellen op schoolkampen en dat men indrinkende jongeren van de schoolfeesten wil weren door het uitvoeren van blaastesten.

Alcoholvrij uit noodzaak
Er blijkt geen waterdicht systeem te zijn om alcoholgebruik onder de zestien jaar te voorkomen als er op schoolfeesten wel wordt geschonken voor 16-plussers. Incidenten op schoolkampen hebben er op een aantal scholen toe geleid dat er gekozen is voor een ‘zero tolerance’ beleid op werkweken en excursies. Dit betekent dat er geen alcohol mag worden gedronken of gekocht. Er volgen soms zware sancties bij het overtreden van de regels waarbij bijvoorbeeld leerlingen op kosten van de ouders naar huis worden gestuurd.

Indrinken vóór schoolfeesten een probleem
Bijna tweederde van de scholen (65,1%) uit het onderzoek geeft aan te maken te hebben met jongeren die stevig onder invloed op het schoolfeest komen. Steeds meer scholen laten daarom leerlingen bij de ingang blazen. Wie boven de toegestane norm scoort, wordt de toegang tot het feest geweigerd. STAP adviseert scholen over het gebruik van blaasapparatuur.

STAP pleit voor de alcoholvrije school
STAP lanceert deze week het initiatief om scholen die kiezen voor een alcoholvrij feest of een alcoholvrij schoolkamp als voorbeeld te stellen voor collega-scholen die alcoholgebruik toestaan. Daarmee introduceert STAP het concept van de alcoholvrije school.
Het alcoholbeleid van deze scholen en hun ervaringen met alcoholvrije feesten staan met naam en toenaam op de nieuwe website Alcoholvrijeomgeving.nl.
De bedoeling is dat ook voorbeelden van alcoholvrije disco’s, alcoholvrije sportverenigingen, alcoholvrij jongerenwerk en alcoholvrije vakanties op de site komen. Het gaat steeds om programma’s voor jongeren onder de 16 jaar. “Dit is een concrete positieve benadering van alcoholpreventie”, aldus Wim van Dalen, directeur STAP. “Het is een steun in de rug voor ouders die hun kinderen tot hun 16e alcoholvrij willen opvoeden”.

Download voor meer informatie de samenvatting van een landelijk onderzoek naar scholen hieronder, of ga naar www.alcoholvrijeomgeving.nl

project-alcoholvrije-omgeving-komt-op-gang.pdfproject-alcoholvrije-omgeving-komt-op-gang.pdf (121 kB)

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl