NL EN
DONEER NU!

Inzet mystery-shoppers bij gemeentelijk handhaving alcoholleeftijd: ei van Columbus?

1 februari 2016

Handhaving van leeftijdsgrens van 18 jaar vaak inefficiënt.

De naleving van de leeftijdsgrens van de Drank- en Horecawet is een zorgenkind van veel gemeenten. Jongeren onder de 18 jaar kunnen in supermarkten, bij de horeca of in sportkantines nog steeds gemakkelijk aan drank komen.

De meest recente landelijke cijfers daarover geven aan dat zo’n 70% van de aankooppogingen, uitgevoerd door mystery-shoppers onder de 18 jaar, slaagt. Een ander probleem is dat het gemeentelijke toezicht op de naleving van de alcoholleeftijdsgrens dikwijls tijdrovend en weinig efficiënt is. Boetes worden spaarzaam uitgedeeld. De gemeentelijke Drank-en Horecawetinspecteurs staan soms lange tijd te observeren voordat ze een overtreding kunnen constateren. En dat terwijl, zoals gezegd, bekend is dat alcoholverstrekkers zeer regelmatig in de fout gaan.

Biedt inzet jonge mystery-shoppers bij handhaving de oplossing?
Om de handhaving van de 18-jaar grens doeltreffender te maken wordt er naar nieuwe wegen gezocht. Eén van de meest veelbelovende methoden is het inzetten van mystery-shoppers die mee op stap gaan met de Drank- en Horecawetinspecteurs. En dat zijn andere mystery-shoppers dan die welke worden ingezet bij onderzoek naar het nalevingsgedrag van alcoholverstrekkers. Mystery-shoppers inzetten bij de handhaving is in Nederland nieuw. Het spaart veel observatietijd en kan leiden tot snelle constatering van overtredingen. Eindhoven en Utrecht zijn daarmee al voorzichtig aan het experimenteren. Er blijft echter discussie of het juridisch aanvaardbaar is, zeker als jongeren onder de 18 jaar worden inzet. Maar ook bij de inzet van 18-jarigen moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan.

Factsheet over inzet van mystery-shoppers; STAP wil jurisprudentie
STAP heeft recent een door Roxanne Sabbé geschreven factsheet gepubliceerd waarin de diverse vormen van inzet van mystery-shoppers bij onderzoek, toezicht en handhaving de revue passeren. Conclusie is dat het tijd is voor de opmars van de mystery-shopper bij het leeftijdstoezicht. Wim van Dalen, directeur van het Nederlands instituut voor Alcoholbeleid STAP: “Wij pleiten voor het uitlokken van jurisprudentie om duidelijk te maken waar de grenzen liggen met betrekking tot de inzet van jongeren van 18 jaar of jonger bij de handhaving. Maar dat het in principe kan lijkt zo goed als zeker”.

Einde persbericht

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Dhr. ir. W.E. van Dalen, directeur
T 030-6565041 / 06-53295544;
www.stap.nl

Mw. Roxanne Sabbé
T 06-53447841

Bronnen:
Sabbé, R.A.: De inzet inzet van mystery-shoppers bij de handhaving van de Drank- en Horecawet. Factsheet; uitgave STAP. Februari 2016.
Sabbé, R.A.: Lokjongeren als middel van toezicht op de Drank- en Horecawet; effectieve handhaving of een stap te ver? Januari 2015.

factsheet-de-inzet-van-mystery-shoppers-bij-de-handhaving-van-de-drank--en-horecawet-2de-versie_2.pdffactsheet-de-inzet-van-mystery-shoppers-bij-de-handhaving-van-de-drank--en-horecawet-2de-versie_2.pdf (563 kB)

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl