NL EN
DONEER NU!

Voortgezet onderwijs kiest vaker voor alcoholvrij schoolfeest

27 september 2011

Onderzoek: Van de leerlingen die drinken op ‘natte’ schoolfeesten drinkt 43% 5 of meer glazen.

Uit onderzoek van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP blijkt dat in 2011 bij een kleine meerderheid (56%) van de scholen voor voortgezet onderwijs tijdens feesten alcohol wordt geschonken. In 2009 was dat nog bij 63% van de onderzochte scholen het geval en in 2007 bij 76%. Met andere woorden: steeds meer scholen organiseren alcoholvrije schoolfeesten. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat op 1 op de 3 schoolfeesten waar wel alcohol wordt geschonken, leerlingen onder de 16 jaar alcohol drinken.Op deze ‘natte’ scholen drinkt tweederde (68%) van alle bezoekers alcohol. Van deze groep drinkt 43% 5 glazen alcohol of meer op een schoolfeest.

Steeds meer scholen alcoholvrij
Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid voerde in 2005, 2009 en 2011 eenzelfde onderzoek uit onder scholen voor het voortgezet onderwijs. Doel van deze onderzoeken was ondermeer om een indruk te krijgen van het resultaat van het STAP-project ‘De Alcoholvrije School’.
Uit het in 2011 uitgevoerde onderzoek blijkt dat bij 44% van de onderzochte scholen de schoolfeesten geheel alcoholvrij zijn (Verhoef, 2011). In 2009 was dat bij 37% van de scholen het geval (de Bos, 2009) en in 2005 bij 24% van de scholen (Mulder, 2005). Het onderzoek in 2011 is uitgevoerd onder 729 leerlingen van 50 scholen uit 25 verschillende steden.

Leerlingen onder de 16 drinken alcohol op schoolfeesten
Scholen die alcohol schenken op schoolfeesten, hebben te maken met een fors aantal 16 minners dat, ondanks de gestelde regels, alcohol drinkt op een schoolfeest. In 2011 ging het om 34% van de 16 minners, in 2009 om 33% en in 2005 om 51%. Ook leerlingen van 16 jaar en ouder drinken op de ‘natte’ schoolfeesten: 86% in 2011, 85% in 2009 en 71% in 2005.

Binge drinken geen uitzondering op schoolfeesten
Binge drinken is een schadelijke vorm van alcoholgebruik; het betreft het drinken van 5 of meer consumpties in korte tijd. In 2011 drinkt in totaal 43% van de scholieren die alcohol gebruiken op een schoolfeest 5 of meer glazen; 15% van de drinkers consumeren zelfs meer dan 10 glazen op een feest.
Inge Verhoef, projectcoördinator Alcoholvrije School van STAP: “Vele duizenden Nederlandse scholieren per jaar verlaten min of meer dronken feesten die onder verantwoordelijkheid van de school worden georgansieerd. Sommige leerlingen geven aan tot 4 uur ’s nachts door te feesten en door te drinken”.

Indrinken tegengaan met alcoholtesters
Jongeren drinken regelmatig in voordat ze naar een feestje gaan. Dit fenomeen komt ook veel voor bij schoolfeesten: 37% van de jongeren geeft aan wel eens in te drinken voorafgaand aan een schoolfeest. Dat percentage is niet afgenomen sinds 2005. Wel maken wat meer scholen gebruik van alcoholtesters om het indrinken objectief vast te stellen. In 2011 gebeurde dit op 8 van de 47 scholen en in 2009 op 4 van de 43 scholen.

Schoolfeesten worden vaak in de horeca georganiseerd
Een flink aantal (38%) van de schoolfeesten vindt niet op school zelf plaats. Door het organiseren van schoolfeesten op externe locaties, meestal de horeca, heeft de school zelf minder grip op de gestelde regels. De meeste scholen (71%) organiseren voor leerlingen van de onder- en van de bovenbouw gescheiden feesten.

Veel alcohol tijdens werkweken
Veel leerlingen (66%) drinken alcohol tijdens werkweken en/of kampweken die door school worden georganiseerd. De regels voor het alcoholgebruik op werkweken zijn strenger dan het werkelijke alcoholgebruik doet vermoeden. Op 75% van de scholen is alcohol tijdens werk- en/of kampweken formeel niet toegestaan.

Keurmerk voor alcoholvrije scholen
STAP voert in opdracht van gemeenten en gefinancierd door een aantal fondsen het project ‘De Alcoholvrije School’ uit. Doel is dat meer scholen kiezen voor een geheel alcoholvrij beleid: geen alcohol op feesten en werkweken, zowel voor leerlingen als voor docenten. Scholen die geheel alcoholvrij zijn ontvangen het keurmerk ‘De Alcoholvrije School’ (www.alcoholvrijeomgeving.nl).

Bronnen:
-Bos, V. de, Drinken op school. STAP, 2009.
-Dorsselaer S.van, et al., HBSC 2009. Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in
Nederland. Utrecht, Trimbos-instituut, 2010.
-Monshouwer, K., Verdurmen, J., Dorsselaer, S. van, Smit, E., Gorter, A., & Vollebergh, W. Jeugd en riskant gedrag 2007, Trimbos Instituut, 2008.
-Mulder, J., Drinken op school. STAP, 2005.
-Verhoef. I., Drinken op school. STAP, 2011.

Voor meer informatie:
Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Dhr. ir. W.E. van Dalen, directeur
T 030-6565041 / 06-53295544
E info@stap.nl
I www.stap.nl

rapport-drinken-op-school-2011.pdfrapport-drinken-op-school-2011.pdf (345 kB)

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl