NL EN
DONEER NU!

Brede aanpak alcohol werkt voor veiligheid en gezondheid

8 mei 2007

STAP: maatregelen Minister Ter Horst passen bij effectief alcoholbeleid voor gezondheid

Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken stelt een aantal maatregelen voor om alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. Naast schade voor de gezondheid hangt alcoholgebruik samen met meer overlast, geweld en criminaliteit, die zij wil aanpakken. Ze wil één eenduidige leeftijdsgrens van 18 jaar, meer bevoegdheden voor gemeenten om deze grens te handhaven en blaastesten buiten het verkeer. Ook voelt zij ervoor om de verkoop van alcoholhoudende drank te verplaatsen van de supermarkt naar de slijter. STAP (Stichting Alcoholpreventie) vindt de maatregelen passen in een breed alcoholbeleid dat niet alleen overlast zal verminderen maar ook bijdraagt aan een betere gezondheid.

Effectief alcoholbeleid
De voorgestelde maatregelen van Minister Ter Horst passen in een effectief breed alcoholbeleid dat de beschikbaarheid van alcohol moeilijker maakt en de drempel naar alcohol drinken daardoor verhoogt. Juist een combinatie van maatregelen zoals beperking van het verkrijgen van alcohol in supermarkten, een verhoging van de leeftijdsgrens en een effectievere handhaving zal resultaat boeken, zo wijst onderzoek uit. Meer bevoegdheden voor gemeenten bij de handhaving van de Drank- en Horecawet is volgens STAP essentieel. Voormalig Minister Hoogervorst stelde ook een bredere aanpak voor, maar zijn voorstellen werden niet door een meerderheid van de Tweede Kamer gesteund.

Gezondheid en veiligheid
Uit onderzoek blijkt dat het invoeren van een combinatie van maatregelen een effectieve manier kan zijn om zowel alcoholgerelateerde gezondheidschade als de consequenties van alcoholgebruik op het gebied van veiligheid, zoals geweld en criminaliteit, terug te dringen. Als schadelijk alcoholgebruik wordt aanpakt door een pakket van maatregelen, vergroot dit ook de veiligheid, terwijl alleen inzetten op veiligheid niet automatisch alcoholproblematiek terugdringt.

Leeftijdsgrens naar 18 jaar
Op dit moment bestaan in Nederland twee leeftijdsgrenzen voor de verkoop van alcohol: 16 jaar voor zwak alcoholhoudende drank en 18 jaar voor sterke drank. Een eenduidige grens van 18 jaar zal alcoholproblematiek onder jongeren terugdringen en handhaving van de leeftijdsgrens vergemakkelijken. Medisch gezien is het beter het drinken van alcohol zo lang mogelijk uit te stellen aangezien de hersenen zich nog volop ontwikkelen tot het 24e levensjaar. Alcohol verstoort dit proces. Een leeftijdsgrens van 18 jaar sluit ook aan bij Europees beleid.

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl