NL EN
DONEER NU!

WHO: burgers hebben recht op eerlijke informatie over alcohol en kanker

27 mei 2021

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vindt dat er in Europa teveel mensen overlijden aan kanker als gevolg van alcoholgebruik. Zij vindt dat burgers beter geïnformeerd moeten worden over het kankerverwekkende karakter van alcohol. In een speciaal uitgegeven factsheet* pleit ze bovendien voor beperking van het aantal verkooppunten van alcohol, een hogere prijs en een verbod of beperking van alcoholreclame.

WHO: 7 soorten kanker als gevolg van alcohol
In de factsheet, uitgegeven door de WHO en het Internationale Agentschap voor Kankeronderzoek, wordt aangegeven dat het gebruik van alcohol kan leiden tot 7 soorten kanker: mond-, keel-, slokdarm-, strottenhoofd-, lever- en darmkanker en borstkanker bij vrouwen. Andere studies spreken van 8 soorten en noemen ook maagkanker. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om het drinken van bier, wijn of sterke drank. Alcohol is per definitie carcinogeen en er bestaat dan ook geen veilige ondergrens voor de hoeveelheid geconsumeerde alcohol. Wel geldt dat de kans op kanker toeneemt als er meer en vaker gedronken wordt.

In 2018 in Europa 92.000 kanker-sterfgevallen als gevolg van alcoholgebruik
De WHO en het Agentschap voor Kankeronderzoek noemen in hun factsheet concrete cijfers over alcohol en kanker. Zo stierven er in 2018 in Europa 92.000 mensen door kanker als gevolg van alcoholgebruik. In totaal kregen in 2018 180.000 mensen in Europa kanker door alcohol waarvan 110.000 mannen en 70.000 vrouwen. Bij mannen is darmkanker de belangrijkste oorzaak (28.200 doden in 2018) en bij vrouwen borstkanker (12.100 doden in 2018).

Bijna 3.500 sterfgevallen als gevolg van alcohol en kanker in Nederland
Uit recent onderzoek** blijkt dat in 2019 in Nederland als gevolg van alcoholgebruik 3.494 mensen stierven aan kanker. Het ging daarbij vooral om darmkanker (1.140 sterfgevallen), slokdarmkanker (854 sterfgevallen) en borstkanker bij vrouwen (604 sterfgevallen).

WHO pleit voor doortastende beleidsmaatregelen
Om het aantal kankerdoden als gevolg van alcoholgebruik terug te drinken pleit de WHO voor de zogenaamde ‘Three Best Buys’: een hogere prijs voor alcohol, minder verkooppunten en een drastische beperking van alcoholreclame. Ook is de WHO van mening dat elke burger recht heeft op de juiste informatie over de risico’s van alcoholgebruik. Dat kan volgens de WHO o.a. bereikt worden door op alle alcohol-etiketten het risico op kanker te vermelden. Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP: "Het huidige Nationale Preventieakkoord dat staatssecretaris Blokhuis heeft afgesproken met tal van organisaties komt niet in de buurt van het advies van de WHO. Het aantal kankerdoden door alcoholgebruik zal pas serieus worden teruggedrongen als het aanstaande kabinet de adviezen van de WHO serieus neemt."

Bronnen
*5 FACTS ABOUT ALCOHOL & CANCER; Factsheet World Health Organisation and the International Agency for Research on Cancer (2021).
**GBD 2019 Risk Factors Collaborators. Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. The Lancet 396 (2020), 1223–1249. Supplementary appendix 2b (Part 2 of 2).

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Dhr. ir. Wim van Dalen, directeur
030-6565041 / 06 53295544 ; www.stap.nl

5-facts-about-alcohol-and-cancer_1.pdf5-facts-about-alcohol-and-cancer_1.pdf (813 kB)

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl