NL EN
DONEER NU!

Alcoholbranche zaait twijfel over alcoholrichtlijn Gezondheidsraad

21 maart 2016

Strategie van de STIVA doet denken aan die van de tabaksindustrie!
De Nederlandse alcoholbranche is een campagne begonnen die bedoeld is om de geloofwaardigheid van de nieuwe alcoholrichtlijn van de Gezondheidsraad te ondermijnen. De richtlijn luidt sinds november vorig jaar: "Drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan één glas per dag". In plaats van het maatschappelijke belang van de nieuwe richtlijn te erkennen, vindt de STIVA deze onvoldoende onderbouwd en te streng. In de STIVA (Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie) werken de Nederlandse producenten en importeurs van bier, wijn en gedistilleerde dranken samen.

STIVA: Matig alcoholgebruik is gezond
Vorige week opende de STIVA de website www.alcoholrichtlijn.nl. Daarin vraagt zij om herziening van de richtlijn. Voorlopig blijft de STIVA in ieder geval haar advies uit 2006 hanteren: “Geniet, maar drink met mate.” De STIVA en ook het Kennisinstituut Bier (een voorlichtingsinstituut van de Nederlandse bierbrouwers) zijn van mening dat alcoholgebruik past in een gezonde leefstijl. Impliciet raden zij volwassenen die (nog) geen alcohol drinken aan, dat wel te gaan doen, weliswaar met mate.

Gezondheidsraad: Alcoholgebruik is riskant voor een grote groep mensen
De Gezondheidsraad constateert op basis van tal van wetenschappelijke studies dat matig alcoholgebruik enige positieve effecten heeft, maar wijst er ook op dat alcohol voor een grote groep mensen riskant is. Dat geldt bijvoorbeeld voor jongeren, maar ook voor zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, mensen die bepaalde medicijnen gebruiken, chronisch zieken en voor mensen die met drankproblemen te maken hebben gehad. Bovendien is er – zo is sinds enige tijd bekend - geen strikt veilige ondergrens voor de relatie alcohol en kanker. Aan mensen die niet tot de risicogroepen behoren en die wel willen drinken, geeft de Gezondheidsraad het advies niet meer dan één glas alcoholhoudende drank (10 gram alcohol) per dag te drinken.

Alcoholindustrie reageert identiek als tabaksindustrie; ‘Doubt is Their Product’
De gekozen strategie van de STIVA annex de Nederlandse alcoholindustrie is vaker toegepast door grote commerciële bedrijven die te maken hadden met ernstige kritiek op hun product op basis van wetenschappelijke studies. Nu er steeds meer onderzoeken beschikbaar komen over de gezondheidsrisico’s van alcoholgebruik (onder meer naar het causale verband tussen alcoholgebruik en 7 verschillende soorten kanker), maakt de alcoholindustrie zich grote zorgen over het imago van haar product en daarmee over haar omzet. Het zaaien van twijfel over de juistheid van de voor hen bedreigende bevindingen is het strategische wapen dat daartegen wordt ingezet. In het bekende boek ‘Doubt is Their Product’ van David Michaels (2008) worden diverse sprekende historische voorbeelden beschreven, zoals het verzet van de chemische industrie (twijfel zaaien over gevaar van asbest) en van de tabaksindustrie (twijfel zaaien over relatie roken en longkanker). Deze bedreigde bedrijven financieren vervolgens wetenschappers om tegenonderzoeken uit te voeren met als doel twijfel te zaaien. Daarmee willen ze beperkende overheidsmaatregelen voorkomen en bij het grote publiek de reactie uit te lokken van: “Zie je wel…het valt allemaal wel mee”. Het dramatische gevolg van deze strategie bij asbest en tabak was dat effectieve overheidsmaatregelen jarenlang werden uitgesteld met een groot aantal onnodige slachtoffers als gevolg.

Einde persbericht

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Dhr. ir. W.E. van Dalen, directeur
T 030-6565041 / 06-53295544
I www.stap.nl

Meer informatie:
*Gezondheidsraad. Richtlijnen goede voeding 2015. Den Haag, 2015.
*Factsheet ‘De Richtlijn voor Alcoholhoudende Dranken van de Gezondheidsraad’; Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP; 2016.
*Radiodebat over het advies van de Gezondheidsraad tussen Dr. Aafje Sierksma van het Kennisinstituut Bier en Ir. W.E. van Dalen van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP (Radio 1, vrijdag 11 maart; 18.30 uur).
* D. Michaels. Doubt is Their Product: How Industry's Assault on Science Threatens Your Health. Oxford University Press, 2008. D. Michaels is Assistant Secretary of Labor for Occupational Safety and Health

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl