NL EN
DONEER NU!

Reclame voor goedkope alcohol vanwege corona onverantwoord

23 april 2020

Oproep STAP: Voer de door staatsecretaris Blokhuis voorgestelde wettelijke beperking van prijskortingsacties voor alcohol snel in.

Staatssecretaris Blokhuis wil dat prijsreclame voor alcohol wordt beperkt. In het al vorig jaar november bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel voor een nieuwe Alcoholwet stelt hij voor prijskortingen voor alcohol te beperken tot maximaal 25% van de reguliere prijs. Alcoholproducenten, supermarkten en webshops gaan, in deze wat de volksgezondheid betreft zeer onzekere periode, volop door met kortingen op de prijs van alcohol van soms meer dan 50%. Zij trekken zich niets aan van de zorgen die o.a. door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn geuit over het alcoholgebruik in deze COVID-19 periode. Daarom roept het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP de Tweede en Eerste Kamer op om de voorgestelde maximum korting van 25% bij alcoholaankopen zo spoedig mogelijk in te voeren.

WHO: neem maatregelen om alcoholgebruik te beperken
De WHO en het Trimbos-Instituut benadrukken dat alcoholgebruik een aantoonbaar nadelig effect heeft op de immuniteit (1,2). Het advies van de WHO is dan ook om in deze onzekere COVID-19 periode niet of zeer beperkt alcohol te gebruiken. Ook wijst zij op het feit dat alcohol geen middel is om verhoogde stress tegen te gaan. Sterker nog: het versterkt juist stress-gevoelens, zeker bij mensen die nu noodgedwongen in isolatie zitten. De WHO moedigt overheden aan om juist nu maatregelen te nemen om alcoholgebruik te beperken (2).

Prijsmaatregelen zijn effectief
Uit tal van wetenschappelijke studies blijkt dat de omvang van het alcoholprobleem in onze samenleving gerelateerd is aan de prijs die consumenten ervoor moeten betalen (4). Te goedkope alcohol stimuleert het binge drinken bij jongeren en maakt het probleemdrinkers extra gemakkelijk dagelijks veel te drinken. Dat is de reden dat Blokhuis een beperking wil van de kortingsacties op alcohol.
Dat prijsmaatregelen effectief zijn blijkt ook uit het deze week openbaar gemaakte advies van topambtenaren over besparing in het zorgstelsel (5). Dit in het kader van de Brede maatschappelijke heroverwegingen (BMH). Daaruit blijkt dat verhoging van de alcoholaccijns en introductie van een minimumprijs voor alcoholhoudende dranken in de top 10 staan wat betreft kostenbesparende preventieve maatregelen (6).

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Dhr. ir. Wim van Dalen, directeur
030-6565041 / 06 53295544 ; www.stap.nl

Bronnen:
1. WHO Europe: Alcohol and COVID-19: what you need to know (2020).
2. Alcohol en het nieuwe corona virus; www.trimbos.nl (2020)
3. WHO: Alcohol does not protect against COVID-19; access should be restricted during lockdown (2020).
4. Zie o.a. het Alcoholmanifest; www.alcoholmanifest.nl (2015)
5. BMH2. Naar een toekomstbestendig zorgstelsel; Rijksoverheid (2020).
6. Verkenning effectiviteit en implementatie aspecten van Minimum Unit Pricing; RIVM (2020)

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl