NL EN
DONEER NU!

WHO: verminder verkooppunten voor alcohol en verhoog accijns

27 september 2005

Wereldgezondheidsorganisatie (Europa) bepleit alcoholbeleid gebaseerd op effectief ingrijpen van de lidstaten.

Op de jaarlijkse bijeenkomst van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie, Regional Committee for Europe), van 12 tot 15 september in Boekarest, is door de 52 lidstaten een nieuwe strategie afgesproken voor de aanpak van overmatig alcoholgebruik. De WHO roept de lidstaten op de nieuwe strategie voor het ontwerp van hun eigen alcoholbeleid te gebruiken. Volgens STAP komt de strategie als geroepen voor Nederland. Wim van Dalen, directeur STAP (Stichting Alcoholpreventie): “Weinig leden van de Tweede kamer steken tot dusver hun nek uit voor een daadkrachtig alcoholbeleid. Zij die dat wel doen kunnen de nieuwe adviezen van de WHO goed gebruiken. Ze moeten de strategie omarmen en ervoor strijden dat de geadviseerde maatregelen óók in ons land worden doorgevoerd”.

WHO: Alcoholbeleid en beleidsmaatregelen moeten zijn gebaseerd op onderzoek
Volgens de nieuwe strategie van de WHO dienen alcoholbeleid en maatregelen gebaseerd te zijn op wetenschappelijk onderzoek naar effectiviteit en kosteneffectiviteit. Ook moet rekening worden gehouden met culturele verschillen. Waar wetenschappelijk onderzoek onvoldoende duidelijkheid biedt, moet voorrang worden gegeven aan het beschermen van gezondheid en welzijn van de bevolking.

Beperken van de beschikbaarheid door accijns en minder verkooppunten belangrijk middel
Een belangrijk middel in de WHO strategie is het beperken van de beschikbaarheid van alcoholhoudende drank door effectief accijnsbeleid, door het beperken van het aantal verkooppunten voor alcohol en het beperken van sluitingstijden. Voor het beperken van de zogenaamde sociale beschikbaarheid van alcohol (bijvoorbeeld jongeren die alcohol van hun ouders krijgen) moeten bredere actieprogramma’s worden opgezet. Alcoholvoorlichting moet altijd gecombineerd worden met andere maatregelen.

Promoot alcoholvrije situaties
In de strategie van de WHO wordt specifiek aandacht gevraagd voor het promoten van alcoholvrije situaties. Bepaalde delen van de maatschappij en perioden in het leven dienen volledig alcoholvrij te zijn. Genoemd worden: de omgeving van jongeren, verkeer, de werkvloer en zwangerschap.

In Europa wordt het meest gedronken
De WHO geeft in haar beleidsstrategie aan dat Europa vergeleken met de andere werelddelen de hoogste alcoholconsumptie kent en de hoogste ziektelast als gevolg van alcoholgebruik. In 2002 was alcohol in Europa de derde risicofactor voor ziektelast; bij jongeren in Europa is alcoholgebruik de grootste bedreiger van hun gezondheid. De ziektelast door alcohol in Europa is twee keer zo hoog als wereldwijd.

Einde persbericht

Bronnen (van http://www.who.dk/, 27 September 2005):
- Alcohol policy in the WHO European Region: current status and the way forward. Fact sheet EURO/10/05 Copenhagen, Bucharest, 12 September 2005.
- Decision-makers adopt common health plans for the WHO European Region. Press release EURO/14/05 Copenhagen, Bucharest, 15 September 2005.
- Framework for alcohol policy in the WHO European Region. EUR/RC55/R1. (resolution)
- Framework for alcohol policy in the WHO European Region. EUR/RC55/11+EUR/RC55/Conf.Doc./7, 17 June 2005, 53674. ORIGINAL: ENGLISH Provisional agenda item 6(c).
- Report on alcohol in the WHO European Region. Background paper for the Framework for alcohol policy in the WHO European Region. EUR/RC55/BD/1 19 August 2005 54101 ORIGINAL: ENGLISH Provisional agenda item 6(c).

Utrecht, STAP (Stichting Alcoholpreventie)

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl