NL EN
DONEER NU!

Nieuwe code alcoholreclame voegt weinig toe

17 mei 2005

STAP: STIVA strooit met voorstellen zand in de ogen van politiek

De door STIVA (Stichting Verantwoord Alcoholgebruik: een organisatie van de alcoholbranche) voorgestelde extra regels voor alcoholreclame fungeren volgens STAP (Stichting Alcoholpreventie) als zand in de ogen van de politiek. De extra regels, die in een herziene reclamecode zijn opgenomen, dragen volgens STAP niet bij aan het doel om alcoholproblemen onder jongeren aan te pakken.

STAP: nieuwe code moet beperking van alcoholreclame voorkomen
Volgens STAP heeft de alcoholindustrie met de lancering van de nieuwe reclamecode niets anders willen bereiken dan dat de voorgestelde beperking van uitzendtijden van alcoholreclame niet doorgaat.
Politici die denken dat de recente politieke debatten over het aanpakken van het alcoholprobleem onder jongeren iets nieuws hebben opgeleverd zijn door STIVA op het verkeerde been gezet.

STIVA heeft vanaf 1 mei jl. de vrijwillige Reclamecode voor Alcoholhoudende Drank herzien.
Dit was een reactie op nieuwe maatregelen die Minister Hoogervorst had afgekondigd om het hoge alcoholgebruik onder Nederlandse jongeren aan te pakken. Hoogervorst wilde onder meer de uitzendtijden van alcoholreclame aan banden leggen. Dit voorstel lijkt vooralsnog van de baan.
STIVA stelt in haar herziene reclamecode nieuwe regels voor met als doel alcoholreclame door middel van SMS, games en ringtones tegen te gaan wanneer deze zich met name richt op minderjarigen. Ook kondigde ze aan bij elke tv commercial een educatieve slogan in beeld te brengen (voorheen vereist bij 40% van de commercials). Overtreders van de code riskeren volgens STIVA vanaf nu een boete van € 45.000. Tenslotte kondigde de STIVA aan een onafhankelijke commissie in te stellen die reclames vooraf toetst.

Herziene reclamecode niets nieuws
De herziene reclamecode is volgens STAP een symboolmaatregel. De nieuwe regels voegen volgens STAP niets nieuws toe. Ook twijfelt zij aan de onafhankelijkheid en deskundigheid van de toetsingscommissie.
Directeur Wim van Dalen van STAP: “De oude Reclamecode voor Alcoholhoudende Drank bevatte al regels die bepaalden dat alcoholreclame niet in het bijzonder op minderjarigen gericht mag worden. De nieuwe regels over reclame via SMS, games en ringtones voegen daarom helemaal niets toe. Klachten over alcoholreclame die aantrekkelijk zijn voor minderjarigen worden overigens altijd door de Reclame Code Commissie afgewezen. Meestal is niet te bewijzen dat een reclame die aantrekkelijk is voor minderjarigen daadwerkelijk ‘in het bijzonder’ op minderjarigen is gericht. Ook een boete voor een overtreding is niets nieuws. De boeteregeling bestaat al langere tijd maar wordt nooit opgelegd. Overtreders van de Reclamecode krijgen in de praktijk alleen een vrijblijvend advies om de reclame niet te herhalen. De zogenaamde onafhankelijke toetsingscommissie bestaat uit vertegenwoordigers uit de alcoholbranche en enkele mediadeskundigen. Er zit geen enkele deskundige op het terrein van alcoholvoorlichting in de commissie”


Onbeperkte alcoholreclame ondermijnt eerlijke consumenteninformatie
STAP pleit voor het aan banden leggen van de uitzendtijden van alcoholreclame. Volgens STAP negeert de nieuwe reclamecode het feit dat vooral de hoeveelheid alcoholreclame die jongeren bereikt beperkt moet worden. Directeur Van Dalen: “Consumenten zijn gebaat bij eerlijke, genuanceerde informatie over alcoholhoudende drank. Door geen grenzen te stellen aan de ‘positieve’ promotie van alcohol wordt consumenten de kans ontnomen een eerlijk beeld te krijgen van wat alcohol is en doet. Nederland is een van de weinige landen in Europa die geen enkele wettelijke beperking oplegt aan alcoholreclame via radio en tv”.

Utrecht, 17 mei 2005
STAP (Stichting Alcoholpreventie)
Informatie: Ir. W.E. van Dalen, directeur

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl