NL EN
DONEER NU!

Alcoholvergunning noodzakelijk voor supermarkten

12 december 2006

STAP pleit voor effectievere controle op alcoholverkoop in supermarkten

Ook supermarkten moeten in de nabije toekomst beschikken over een vergunning om alcohol te kunnen verkopen. Gemeenten zijn nu onmachtig om supermarkten aan te pakken die aan jongeren onder de 16 alcohol verkopen. Deze visie heeft STAP voorgelegd aan de Tweede Kamer die deze week de begroting van VWS behandelt. De visie is in lijn met het advies in de nota `Gezond verstand` over effectieve preventiemethoden van psychische stoornissen(1) die het Trimbos-instituut en het RIVM vorige week publiceerden. Hierin wordt aanbevolen dat vooral overheidsmaatregelen, waaronder accijnsverhoging, beperking van de winkelverkoop en een reclameverbod noodzakelijk zijn om alcoholproblemen te voorkomen. Momenteel moeten alleen slijters en de horeca een vergunning hebben om alcohol te verkopen. Supermarkten mogen dit zonder aparte vergunning.

Supermarkten zwakke schakel bij verkoop alcohol aan jongeren
Uit een serie recente onderzoeken blijkt dat het slecht is gesteld met de naleving van de leeftijdsgrenzen bij de alcoholverkoop aan minderjarigen. Supermarkten scoren in deze onderzoeken dramatisch: in 9 van de 10 winkels krijgen jongeren onder de 16 jaar alcohol probleemloos mee. Er wordt niet of nauwelijks gevraagd naar een identiteitsbewijs, zoals de wet voorschrijft.

Meer invloed alcoholverkoop in supermarkt door lokale overheid
Tot dusver staat de VWA (Voedsel en Waren Autoriteit) in haar eentje voor de moeilijke taak om, met 80 controleurs in het gehele land, effectieve controle uit te voeren bij de ruim 60.000 verkooppunten van alcohol. In brede kring wordt er daarom voor gepleit om gemeenten meer bevoegdheden te geven bij de handhaving van de wettelijke regels voor alcoholverkoop. STAP pleit ervoor dat in de nieuwe Drank- en Horeca wet gemeenten bevoegd worden verklaard om, naast de VWA, de naleving te kunnen controleren. De gemeenten moeten bovendien sancties kunnen opleggen als supermarkten zich niet aan de regels houden. Daarvoor is het noodzakelijk dat supermarkten over een vergunning beschikken voor de alcoholverkoop. Op dit moment bepaalt de Drank- en Horecawet dat levensmiddelenwinkels geen vergunning nodig hebben, maar de slijter, de horecaondernemer en de sportkantine zijn wel vergunningplichtig.

Bronnen:
1. Meijer, S,A, F. Smit, C.G. Schoemaker en P. Cuijpers; Gezond verstand. Evidence-based preventie van psychische stoornissen; Trimbos-instituut en RIVM, december 2006.
2. Gosselt, J.F. Drank kopen kent geen leeftijd. Alcoholverkoop aan jongeren onder de wettelijke leeftijdsgrens. Universiteit Twente; maart 2006.
3. Bieleman,B, A. Kruize en A. Nienhuis. Naleving leeftijdsgrenzen 16 en 18 jaar Drank- en Horecawet. Metingen 1999, 2001, 2003 en 2005. Stichting Intraval, april 2006
4. Presentatie voorlopige resultaten nulmeting; project ‘Laat je niet flessen’ SRE, Eindhoven. Universiteit Twente, november 2006.
5. Bier blijft lokmiddel. Bierpromoties en kortingsacties op bier. STAP 2004.

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl