NL EN
DONEER NU!

Oproep aan onze Olympische sporters: ga niet akkoord met nieuwe deal van NOC*NSF met Heineken

14 oktober 2019

Oproep aan onze Olympische sporters: ga niet akkoord met nieuwe deal van NOC*NSF met Heineken  Vandaag werd bekend dat er in Tokyo tijdens de Olympische Spelen in 2020 opnieuw een Holland Heineken House zal zijn. Het zal ditmaal een onderdeel zijn van TeamNL Tokyo Center, een tijdelijk Holland paviljoen, waar het Nederlandse bedrijfsleven zich tijdens de Spelen in Japan kan presenteren. NOC*NSF neemt de exploitatie van dat Center op zich. Bierbrouwer Heineken blijft in Holland Heineken House de Nederlandse Olympiërs die een medaille krijgen huldigen. Huldigingen die door jong en oud worden bekeken en meebeleefd en die daarmee ongewild een doelgroep zijn van geraffineerde alcoholpromotie.

Holland Heineken House strijdig met Preventieakkoord
Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP vindt dat dóórgaan met het Holland Heineken House niet past binnen de afspraken die Paul Blokhuis namens het kabinet met meer dan 70 maatschappelijke partijen in het kader van het Nationaal Preventieakkoord heeft gemaakt. Daarin is onder meer opgenomen dat de Nederlandse Brouwers en de Sportsector dit jaar een plan zouden maken rond de marketingactiviteiten bij grote sportevenementen. Doel van dat plan uit het Preventieakkoord is de koppeling tussen sport en alcohol minder vanzelfsprekend te maken. STAP vindt het voort laten bestaan van Holland Heineken House haaks staat op deze doelstelling. Bier en een sportprestatie vieren worden zo onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Oproep voor Olympische sporters
STAP roept de Olympische sporters op zich uit te spreken tegen continuering van Holland Heineken House. Zij immers worden gedwongen mee te werken aan marketingactiviteiten van Heineken, ook als dat in is strijd met hun persoonlijke opvattingen ten aanzien van alcoholgebruik of met de wensen van hun privé-sponsoren. Laat NOC*NSF volledig verantwoordelijk worden voor de huldiging van onze Olympische medaillewinnaars. Daarmee laat NOC*NSF al haar leden en feitelijk heel Nederland zien dat ze het Preventieakkoord van staatssecretaris Paul Blokhuis serieus nemen.

Einde persbericht

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Dhr. ir. W.E. van Dalen, directeur
030-6565041 / 06-53295544;
www.stap.nl

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl