NL EN
DONEER NU!

Nieuwe visie op gemeentelijke aanpak drankketen

2 november 2006

Visienota gemeentelijk keetbeleid: keten niet gedogen

Vandaag wordt de visienota ‘Keetbeleid: het hokjesdenken voorbij’ gepubliceerd door STAP (Stichting Alcoholpreventie). De nota bevat onder andere een stappenplan voor de integrale aanpak van keet-problematiek op gemeentelijk niveau. Het is een handreiking aan gemeenten die de onveiligheid in keten en hokken zien als een risico voor jongeren en hiertegen willen optreden. In de nota wordt gesteld dat tegen de meest commerciële keten direct opgetreden moet worden, terwijl voor de zogenaamde buurtketen een afbouwbeleid wordt voorgesteld. De zogenaamde huiskamerkeet wordt als een aanvaardbaar alternatief gezien.

Keten: naast gezelligheid veel veiligheidsrisico’s
Sinds begin jaren negentig is in veel plattelandsgemeenten het samenkomen van jongeren in illegaal geplaatste hokken en keten een opkomend fenomeen. Keten en hokken kennen naast een gezelligheidsfunctie serieuze risico’s voor de gezondheid en de veiligheid van de bezoekers. Keten voldoen vaak niet aan de wettelijke regelgeving. Daarnaast is er meestal sprake van excessief alcoholgebruik. In de visienota wordt onderscheid gemaakt tussen commerciële keten (veel bezoekers en drinken tegen betaling), buurtketen (drinken tegen betaling) en huiskamerketen (geen alcoholverkoop en gelokaliseerd in een woning). Op basis van wettelijke regels, zoals bouwbesluit, bestemmingsplan en de Drank- en Horecawet, wordt voorgesteld de commerciële keet direct aan te pakken en wordt een afbouwbeleid van maximaal 5 jaar voor buurtketen voorgesteld.

Gemeenten afwachtend met keetbeleid
De aanpak van keetproblematiek door gemeenten is tot dusver afwachtend geweest. Veel gemeenten gedogen de gelegenheden geheel of gedeeltelijk. Volgens de visienota is gedogen echter geen optie, omdat de onveiligheid zo in stand gehouden wordt. Veel keten bevinden zich in illegale ruimten en zijn daarom per definitie illegaal. Vaak wordt ook nog eens de Drank- en Horecawet overtreden.

De visienota is hier te vinden.
Eind januari wordt een werkconferentie over keetbeleid gehouden in Amersfoort.

Voor meer informatie:
STAP (Stichting Alcoholpreventie)
Dhr. ir. W.E. van Dalen, directeur
T 030-6565041 / 06-53295544
E stap@alcoholpreventie.nl
I www.stap.nl

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl