NL EN
DONEER NU!

Legitimatie tot je 25e bij alcoholaankoop

26 juli 2006

STAP: nieuwe maatregel Hoogervorst effectief

Minister Hoogervorst (VWS) wil dat het vragen om legitimatie bij de verkoop van alcohol (de vergewisplicht) een routinekwestie wordt. Iedereen die er jonger uitziet dan 25 moet zijn of haar legitimatie tonen. Het resultaat is dat alcoholverkoop aan jongeren onder de 16 jaar (bij zwakalcoholhoudende drank) of onder de 18 (bij sterke drank) lijkt te zijn uitgesloten.
Het CBL (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) is bang dat deze maatregel leidt tot veel onduidelijkheden. Volgens STAP is dat koudwatervrees.

Directeur Wim van Dalen van STAP: "In Amerika is men al jaren enthousiast over de introductie van een zogenaamde ‘appearance age’, een leeftijdgrens die verkopers moeten hanteren bij het vragen naar legitimatie. Veel trainingsprogramma’s voor alcoholverstrekkers in de VS zijn hierop gebaseerd. Het inbouwen van een verschil van 9 jaar (tussen de wettelijke leeftijdgrens en de leeftijd waarop gecontroleerd wordt) levert daar goede resultaten op.
Bij de introductie van de selectiegrens van 25 jaar hoeven verkopers niet meer bezorgd te zijn de wet te overtreden. Onzekerheden over het inschatten van leeftijden van jongeren zijn de wereld uit. Te jonge kopers worden er altijd uitgepikt".

Naleven leeftijdsgrens in Nederland nog ver onder de maat.
Uit diverse onderzoeken is bekend dat het op dit moment in Nederland voor jongeren onder de wettelijke leeftijdsgrens erg gemakkelijk is om alcohol te kunnen kopen. Zo bleek uit een onderzoek van de Universiteit Twente in opdracht van STAP dat in supermarkten 9 van de 10 jongeren van 15 jaar erin slagen om alcohol te kopen. Bij slechts 1 op de 7 aankopen van alcohol werd door de verkoper om een leeftijdsdocument gevraagd zoals de Drank- en Horecawet voorschrijft.

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl