NL EN
DONEER NU!

Toename binge drinken onder minderjarige jongeren

15 maart 2022

Het percentage jongeren van 12 t/m 17 jaar dat binge drinkt is tijdens de coronajaren 2020 en 2021 sterk toegenomen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In 2019, vóór de coronapandemie, dronk 3,4% van de 12 t/m 17-jarigen binge (CBS gebruikt de term “zwaar drinken”). Daarvan is in dit onderzoek bij meisjes sprake als ze minstens één keer per week ten minste 4 glazen per gelegenheid drinken; bij jongens gaat het om minstens één keer per week 6 glazen of meer per gelegenheid.
In 2020 (het eerste coronajaar) was 4% van de minderjarige jongeren een binge drinker, in 2021 (het tweede coronajaar) steeg dat naar 6%.

1 op 5 minderjarige drinkers is een binge drinker
Kijken we alleen naar de minderjarige jongeren die alcohol gebruiken, dan zien we dat in 2019 10% een binge drinker was, in 2020 was dat 14,5% en in 2021 20,9%. Dat betekent dus dat van de minderjarigen die alcohol gebruiken nu 1 op de 5 een binge drinker is!

Invloed van corona: kwetsbare jongeren zijn meer gaan drinken
Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP vermoedt dat de stijging van het binge drinken onder minderjarigen te maken kan hebben met het feit dat een deel van deze jongeren in coronatijd vaker het alternatieve uitgaansleven heeft bezocht. Voorbeelden hiervan zijn huisfeesten, feesten in drinkketen, schuren, vakantiehuisjes en campings. Daar zal minder gelet zijn op de alcoholleeftijdsgrens en zal de drank goedkoper zijn aangeboden. Volgens de Antenne Regiomonitor 2020-2021 (in samenwerking met Verslavingskunde Nederland) zijn het vooral de kwetsbare jongeren die in coronatijd meer alcohol zijn gaan gebruiken. Bij een deel van deze groep vanwege eenzaamheid, stress, angst of uit recalcitrantie tegen de coronamaatregelen.

Contact
Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Dhr. ir. Wim van Dalen, directeur
030-6565041 / 06 53295544 ; www.stap.nl

Bron:
*https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83021NED/table?ts=1647255763164

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl