NL EN
DONEER NU!

STAP blij met voorstel verhoging leeftijdsgrens alcoholverkoop

19 januari 2006

STAP (Stichting Alcoholpreventie) ondersteunt minister Hoogervorst (Volksgezondheid) in zijn standpunt. De minister wil de leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol optrekken naar achttien jaar. In een brandbrief uit oktober 2004 pleitte STAP al voor een eenduidige leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verstrekking van alcoholhoudende drank. De argumenten zijn nog steeds van toepassing.

Het alcoholgebruik onder jongeren is nog steeds onverantwoord hoog
Onder meisjes neemt dronkenschap toe, terwijl jongens nog steeds de boventoon voeren als het gaat om vaak en veel (per gelegenheid) drinken. Het peilstationonderzoek van het Trimbos-instituut duidt in het bijzonder bij meisjes op een zorgelijke stijging in alcoholgebruik en dronkenschap. Het alcoholgebruik onder jonge scholieren (onder de vijftien jaar) is in 2003 (ten opzichte van 1999) toegenomen. In het bijzonder voor meisjes: het percentage twaalfjarige meisjes dat ooit alcohol dronk steeg van 38% in 1999 tot 68% in 2003. Alcoholpreventiemaatregelen zijn in Nederland niet voldoende succesvol geweest bij jongeren. Voorlichting op school heeft er niet toe geleid dat jongeren minder zijn gaan drinken. Er is daarom aanleiding het huidige beleid met betrekking tot de beschikbaarheid van alcoholhoudende drank aan te scherpen.

Concreet effect te verwachten bij verhoging leeftijdsgrens
Het verhogen van de leeftijdsgrens voor de verstrekking van zwak-alcoholhoudende drank van 16 jaar naar 18 jaar kan leiden tot een afname van het alcoholgebruik onder jongeren, zo werd door diverse onderzoeken bewezen. Begin jaren negentig werd aangetoond dat leeftijdsgrenzen substantiële invloed kunnen hebben op het gebruik van alcohol en op het aantal verkeersongelukken, en dat een hogere minimumleeftijd samen gaat met minder alcoholgebruik en minder alcoholproblemen. Uit Europees onderzoek bleek dat na invoering van de minimumleeftijd van 15 jaar voor verkoop van alcohol in supermarkten, cafetarias en slijters, ook alcoholgebruik van jongeren boven de 15 jaar licht is afgenomen (15%). Een meta-analyse van 132 onderzoeken wijst erop dat het verhogen van de leeftijdgrens naar 21 jaar de meest effectieve strategie voor het verminderen van drinken onder scholieren, studenten en andere jongeren geweest is.

Duidelijkheid: één leeftijdsgrens voor verkoop alcoholhoudende drank
Invoeren van de leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verstrekking van alle alcoholhoudende dranken vereenvoudigt de regelgeving. Verstrekkers hebben maar met één leeftijdsgrens te maken hetgeen het naleven van de wet sterk vereenvoudigt. In de praktijk hoeft alleen het al of niet minderjarig zijn van een koper bepaald te worden.

Een leeftijdsgrens van 18 jaar is geen uitzondering in Europa
In de Europese Unie hanteren momenteel 10 van de 25 lidstaten een eenduidige grens van 18 jaar voor het verstrekken van alcoholhoudende dranken. Voorbeelden zijn Engeland, Ierland, Polen en Hongarije. In Zweden en Finland ligt de grens voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank op 18 jaar en van sterke drank op 20 jaar.

Kijk op www.minvws.nl voor de inhoud van de speech van minister Hoogervorst tijdens het Nationaal Alcohol-congres van het NIGZ op 19 januari 2006 in Rotterdam.

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl