NL EN
DONEER NU!

18 jaar grens voor alcohol komt dichterbij

11 april 2008

C1000 in Delft voert als eerste grote supermarkt de 18 jaar grens in

In Nederland groeit het draagvlak voor invoering van één leeftijdsgrens van 18 jaar
bij alcoholverkoop. De C1000 supermarkt in Delft verhoogt vanaf maandag 14 april a.s. de leeftijdsgrens voor bier, wijn en mixdranken van 16 naar 18.
In de gemeente Strijen (Zuid-Holland) is in oktober 2007 eenzelfde besluit genomen. De gemeente sloot daartoe een convenant met de plaatselijke supermarkt en slijter.
Wim van Dalen, directeur van STAP: “Daar waar de politiek nog in het praatstadium verkeert nemen winkeliers het voortouw. Nederland zit erop te wachten en we zijn er blij mee”.

Supermarkteigenaar Peek in Delft: “Mijn klanten verwelkomen een grens van 18 jaar”
Vanaf maandag 14 april a.s. kunnen jongeren onder de 18 jaar bij de C1000 Zuidpoort in Delft geen alcohol meer krijgen. De C1000 in Delft telt 140 werknemers en is onderdeel van Schuitema supermarktketens. Eigenaar René Peek heeft besloten op eigen initiatief de 18 jaar grens in te voeren. Peek zegt bij te willen dragen aan de aanpak van alcoholgebruik onder jongeren. Ook hoopt hij hiermee de overlast van alcoholgebruik op straat te kunnen tegengaan. Peek: “Ik neem mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus en ik hoop dat anderen mij volgen”.

Delft volgt Strijen
In de gemeente Strijen (Zuid-Holland) is in oktober 2007 besloten de 18 jaar grens in te voeren. De gemeente sloot daartoe een convenant met de plaatselijke supermarkt en slijter. Er worden geen sancties gekoppeld aan het niet naleven van de regel. Ook de ondernemers in Strijen zeggen hiermee hun maatschappelijke verantwoordelijkheid in praktijk te willen brengen.

Tegenwerking van Albert Heijn en Dirk van den Broek
De gemeente Katwijk heeft eerder tevergeefs geprobeerd om in alle plaatselijke supermarkten een leeftijdsgrens van 18 jaar in te voeren. Alle winkeliers in Katwijk waren bereid mee te werken met als doel het alcoholgebruik onder jongeren en overlast op straat tegen te gaan. Burgemeester Wienen van Katwijk onthulde onlangs op tv (VPRO, Proost, 2008) dat het akkoord dat hij hierover bereikt had met de plaatselijke winkeliers door de landelijke supermarktketens Albert Heijn en Dirk van den Broek was getorpedeerd.

Politiek aarzelt 18 jaar grens in te voeren
Begin 2007 kondigde de toenmalige minister Hoogervorst (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) aan de 18 jaar grens voor de verkoop van alcohol in te willen voeren. Hij is overtuigd door wetenschappelijke studies die het belang van deze maatregel onderstrepen. Zijn voornemen stuitte op tegenstand van de Tweede Kamer, ook van zijn eigen partij.
Het huidige kabinet heeft nog niet gekozen voor één leeftijdsgrens van 18 jaar. Wel zal op aandringen van de Tweede Kamer een experimenteerartikel in de Drank- en Horecawet worden opgenomen. Dan mogen enkele vooraf toegewezen gemeenten met een grens van 18 jaar gaan experimenteren.

STAP: Invoering 18 jaar effectief en relatief goedkoop
De invoering van de leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verstrekking van alle alcoholhoudende dranken is een effectieve en relatief voordelige maatregel om alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan. Verstrekkers hebben dan maar met één leeftijdsgrens te maken hetgeen het naleven van de wet sterk vereenvoudigt. In de praktijk hoeft alleen het al of niet minderjarig zijn van een koper bepaald te worden. Ook zal een grens van 18 een remmend effect hebben op het gebruik van alcohol bij jongeren. De praktijk leert dat de hoogte van verkoopleeftijd medebepalend is voor de leeftijd waarop jongeren beginnen te drinken.
In de Europese Unie hanteren momenteel 15 van de 27 lidstaten een eenduidige grens van 18 jaar voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken in supermarkten (Alcohol Control Database, WHO Regional Office of Europe, 2007) .

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl