NL EN
DONEER NU!

Kinderen onder de 16 vaak betrokken bij alcoholdelicten

19 maart 2012

Nieuwe methode met politieregistratie brengt alcoholgerelateerde incidenten bij jongeren in kaart.

Uit vernieuwend onderzoek van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP in de Food Valley regio blijkt dat in 2010 747 alcoholgerelateerde incidenten in de doelgroep tot 25 jaar zijn geregistreerd. Bij 1 op de 5 (21%) van deze incidenten zijn kinderen onder de 16 jaar betrokken. Dit zijn er 3 per week. Districtschef West Veluwe Vallei, Jose Rooijers: “Dit het topje van de ijsberg.”

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP heeft in opdracht van het alcoholmatigingsproject FrisValley een methode ontwikkeld, waarmee alcoholgerelateerde incidenten in kaart kunnen worden gebracht. De methode is gebaseerd op het Basis Voorzienings- & handhavingssysteem (BVH) van de Politie Gelderland Midden. De methode is getest in de regio Eindhoven. De politie heeft vooraf geen instructie gekregen om de alcoholincidenten bewust te registreren.

Bijna 9% van alle incidenten zijn alcoholgerelateerd
Van alle geregistreerde incidenten waarbij jongeren tot 25 jaar betrokken zijn, heeft bijna 10% te maken met alcohol. Het onderzoek laat zien dat in de regio de meeste incidenten plaatsvinden tussen 12 en 3 uur ’s nachts en in het weekend (op donderdag t/m zondag vinden in totaal 410 incidenten plaats). Opvallend is dat door de week (maandag t/m woensdag) in totaal nog 262 incidenten plaatsvinden. Bij 93% zijn mannen betrokken. Wanneer wordt gekeken naar het type incident blijkt dat meer dan de helft van de incidenten te maken heeft met agressief gedrag. Bij 21% daarvan zijn 16-minners betrokken. Dat zijn 3 incidenten per week. De cijfers verschillen aanzienlijk per gemeente; er is niet onderzocht wat daarvan de reden is.

Huidige beeld waarschijnlijk een onderschatting
De cijfers van het onderzoek zijn waarschijnlijk het topje van de ijsberg. Op dit moment registreert de politie niet actief op de betrokkenheid van alcohol. Bovendien wordt een incident pas gemeld, als er sprake van een strafbaar feit. Districtschef West Veluwe Vallei José Rooijers: “We gaan onderzoeken of de registratie van alcoholproblematiek een hogere prioriteit bij ons kan krijgen. We zijn blij met deze nieuwe methode. Nog beter zou zijn als ‘alcohol’ als vast item in ons registratiesysteem opgenomen zou worden”.

Agressie het grootste probleem
De meeste alcoholgerelateerde incidenten in de Food Valley regio hebben te maken met agressief gedrag. Uit onderzoek blijkt dat er een sterk verband is tussen de frequentie van dronkenschap en de betrokkenheid bij (uitgaans)geweld. Belangrijk is daarom de beschikbaarheid van alcohol rondom de uitgaansavonden te beperken om daarmee het indrinken door jongeren en het doorschenken (in de horeca) tegen te gaan. Met deze maatregelen zal het aantal alcoholgerelateerde incidenten afnemen
zoals eerder gebleken is uit wetenschappelijk onderzoek.

Methode belangrijk voor lokaal alcoholbeleid
Het onderzoek geldt als een regionale probleemverkenning en 0-meting op basis waarvan vastgesteld kan worden of preventieve maatregelen ook tot veranderingen in de omvang van het aantal geregistreerde incidenten leidt. De cijfers bieden een concreet inzicht in het aantal alcoholgerelateerde incidenten in de gemeente of regio. STAP verwacht dat meer gemeenten van deze methode gebruik zullen gaan maken. Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid: “De komst van de nieuwe Drank- en Horecawet zet gemeenten extra aan om een doelgericht alcoholbeleid uit te voeren. Betrouwbare lokale cijfers over alcoholgerelateerde criminaliteit zijn nodig om goede beleidskeuzes te kunnen maken”.

Over FrisValley
FrisValley is het alcoholmatigingsproject van Regio FoodValley. Het project richt zich op het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren. De focus ligt op de omgeving waarin jongeren zich begeven, thuis, op school, bij het uitgaan en het sporten. Door het creëren van een alcoholvrije en alcoholbewuste omgeving daalt het alcoholgebruik onder jongeren. Deelnemende gemeenten zijn Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen en Woudenberg.

Kijk voor een interview met districtchef Jose Rooijers op www.alcoholbeleid.nl.
Interview van de maand januari 2012.

Voor meer informatie:

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP:
Dhr. ir. Wim van Dalen, directeur
T 030-6565041 / 06-53295544
E wvandalen@stap.nl
I www.stap.nl

FrisValley:
Michel Kok
Gemeente Scherpenzeel
Stationsweg 389a
3925 CC Scherpenzeel
M 06-51826991
E michelkok@frisvalley.nl
I www.frisvalley.nl

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl