NL EN
DONEER NU!

Gemeenten hebben zware dobber aan nieuwe toezichtrol Drank- en Horecawet

11 juli 2013

Onderzoek STAP: voorsprong voor gemeenten met duidelijk alcoholbeleid.

Sinds 1 januari 2013 hebben gemeenten de verantwoordelijkheid voor het toezicht op de Drank- en Horecawet overgenomen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Effectief toezicht op bijvoorbeeld de leeftijdsgrenzen bij drankverkoop vergt van gemeenten een goede interne organisatie, deskundige en goed opgeleide toezichthouders, een ‘strenge’ en consequente opstelling naar alcoholverstrekkers en bereidheid tot loyale samenwerking in de regio. Gemeenten die al langere tijd over een goed lokaal of regionaal alcoholpreventiebeleid beschikken, hebben daarbij een voorsprong.

Dat zijn enkele conclusies uit een nieuw onderzoek van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP dat in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is uitgevoerd. Bij het onderzoek zijn o.a. de gemeenten betrokken die enkele jaren hebben kunnen experimenteren met de nieuwe toezichtfunctie (Pilot Decentralisatie Toezicht Drank- en Horecawet).

Goede interne ambtelijke samenwerking staat aan de basis van effectief DHW toezicht
Het toezicht op de Drank- en Horecawet (DHW) heeft als doel alcoholverstrekkers ertoe te bewegen dat zij de wet optimaal naleven. Daarmee wordt voorkomen dat jongeren onder de 16 (en per 1 januari a.s. onder de 18) te gemakkelijk aan alcohol kunnen komen. De DHW is dan ook in de eerste plaats een volksgezondheidswet en niet alleen een middel om repressief op te treden.
Zo blijkt uit het onderzoek dat gemeenten, die het toezicht op deze wet eenzijdig in handen leggen van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid, kansen missen. Het meest succesvol zijn die gemeenten die het toezicht integraal oppakken en toezicht en handhaving gebruiken als één van de middelen om alcoholgerelateerde problemen tegen te gaan. In deze gemeenten voeren de afdelingen Communicatie, Volksgezondheid, Vergunningenbeleid en Openbare Orde en Veiligheid deze nieuwe taak gezamenlijk uit.

Toezicht houden op de DHW is iets anders dan parkeerboetes uitschrijven
In de VS is het toezicht op de Amerikaanse Drank- en Horecawet een taak van een speciale eenheid van de politie. Nederland kent niet een dergelijke status en gezag toe aan de gemeentelijke toezichthouder van de DHW. Uit het onderzoek van STAP blijkt dat van een goede lokale toezichthouder veel wordt gevraagd: brede wetskennis, kennis van risicolocaties, kunnen communiceren met soms lastige tegenpartijen, goed kunnen samenwerken binnen de gemeente en het kunnen schrijven van juridisch goed onderbouwde boeterapporten.
Algemeen is bekend dat het nu slecht gesteld is met de naleving van de leeftijdsgrenzen door supermarkten, slijterijen, horeca en sportkantines. Ook wordt er in de horeca zeer frequent niet opgetreden tegen zichtbaar dronken klanten. Met voldoende inzet van goed opgeleide toezichthouders, een goed handhavingsbeleid en met toepassing van de juiste systematiek op het gebied van de naleving kan dit in korte tijd aanzienlijk worden verbeterd.

19 september a.s. : Speciaal congres over lokaal toezicht Drank- en Horecawet
De ervaringen die gemeenten hebben opgedaan met het houden van toezicht op de DHW worden op 19 september a.s. voor alle toezichthouders en gemeentelijke beleidsmedewerkers gepresenteerd op een speciaal congres in Ede. Aan de orde komen thema’s als het handhavingsplan (probleemanalyse, sanctiebeleid, handhavings-communicatie), effectief toezicht met beperkt budget, samenwerking met de politie, regionale samenwerking en het onderling uitwisselen van praktische tips. Amerikaanse ervaringen met alcoholtoezicht worden gepresenteerd door James Wilson, president van de NLLEA (National Liquor Law Enforcement Association) uit de VS.
Voor informatie over en opgave voor het congres: www.stap.nl/nl/nieuws/congres en (direct) www.alcoholbeleid.nl/beleid/congressen

Geciteerd onderzoekrapport:
Gemeentelijke organisatie van alcoholtoezicht; succes- en faalfactoren van een effectief lokaal nalevingsbeleid; Nederland Instituut voor Alcoholbeleid STAP; Utrecht; juni 2013 (zie pdf).

Voor meer informatie:
Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Ir. Wim van Dalen, directeur
Jeroen de Greeff MSC, onderzoeker
T 030-6565041 / 06-53295544 E
info@stap.nl | www.stap.nl

gemeentelijke-organisatie-van-het-alcoholtoezicht.pdfgemeentelijke-organisatie-van-het-alcoholtoezicht.pdf (2,55 MB)

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl