NL EN
DONEER NU!

Aantal kinderen met alcoholvergiftiging in 2011 opnieuw gestegen

25 april 2012

Het aantal kinderen en jongeren met een acute alcoholvergiftiging is in 2011 opnieuw toegenomen. In het afgelopen jaar zagen kinderartsen in het gehele land het aantal opnames oplopen tot 762 in 2011. In 2010 bedroeg het aantal nog 684. In 2007 lag dit aantal op 297: een stijging van maar liefst 157%.

Opvallend is dat de gemiddelde leeftijd van de jongeren, na een stijging, in 2011 weer is gedaald. De gemiddelde leeftijd bedroeg in 2010 15,6 jaar, in 2011 bedroeg de gemiddelde leeftijd 15,3 jaar. Het betrof opnieuw ongeveer evenveel jongens als meisjes. Dieptepunt was, naast opnames van enkele 11-jarigen, de opname van een 10-jarig kind. De opgenomen kinderen bleken in 2011 gemiddeld een licht hoger alcoholpromillage te hebben dan in 2010 (gemiddeld 1,81 en 1,83 promille in respectievelijk 2010 en 2011). Dit komt overeen met de trend van laatste 5 jaar, waarin de gemiddelde duur van het alcoholcoma opliep tot 3,27 uur in 2011.

Kinderarts Nico van der Lely, die deze jongeren op de alcoholpoli van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft behandelt, maakt zich grote zorgen. “Uit deze cijfers blijkt dat het probleem nog steeds niet is getackeld. Het is wachten tot de eerste dode valt.” In het westen van het land werden de meeste kinderen opgenomen. Koploper is Noord Holland met 32,5%, gevolgd door Zuid Holland (17,7%). Maar ook Oost Brabant scoort hoog met 17,1%.

Noot voor de redactie:
Cijfers en afbeeldingen mogen overgenomen worden onder vermelding van: “Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde.”

Voor informatie:
- Nederlandse Signaleringscentrum voor Kindergeneeskunde (NSCK), woordvoerder namens de Nederlandse kinderartsen: Dr. Nico van der Lely, via perswoordvoerder Reinier de Graaf Gasthuis, Brenda Hesselink, tel. (015) 260 33 52 of 06 575 39 565
- Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP: Ir. Wim van Dalen, tel. 06 532 955 44
- TNO Kwaliteit van Leven & Bouman GGZ: Drs. Rob Rodrigues Pereira, tel. (088) 866 6272

Rapport: Alcoholintoxicaties bij jongeren in Nederland 2007 t/m 2011

bijlage-1-en-2.docxbijlage-1-en-2.docx (1,61 MB)

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl