NL EN
DONEER NU!

Rotterdam negeert standpunt Tweede Kamer inzake blurring

11 april 2017

De gemeente Rotterdam besluit omstreden alcoholproject te verlengen. STAP dient officieel bezwaar in.

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft besloten het project ‘Blending010’ (ook wel blurring pilot genoemd vanwege het vervagen van de grens tussen retail en horeca) met drie maanden tot 1 juli a.s. te verlengen. In het kader van dit Rotterdamse project mogen ondernemers die producten verkopen die niets met alcohol te maken hebben, bier en wijn aan hun klanten aanbieden. In Rotterdam betreft het onder meer een zeepjeswinkel, twee schoenwinkels, een bloemenshop en een brillenwinkel. Dit ondanks het feit dat (demissionair) staatssecretaris Van Rijn onlangs door de Tweede Kamer is opgedragen een brief te sturen naar alle gemeenten om er op te wijzen dat het gedogen van blurring in strijd is met de Drank- en Horecawet en dat gemeenten die dat wel doen dus illegaal bezig zijn.

STAP tekent bezwaar aan bij de gemeente Rotterdam
Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP heeft deze week bij de gemeente Rotterdam officieel bezwaar aangetekend tegen de verlenging van de proef. Het belangrijkste argument van STAP is dat het schenken van alcohol buiten de horeca nadrukkelijk verboden is op grond van de Drank- en Horecawet. Er is volgens STAP geen enkel solide argument om het overtreden van dit schenkverbod te gedogen en zeker niet om het project te verlengen. De gedachte achter Blending010 is dat mengvormen tussen winkel en horeca de stad aantrekkelijker maken voor consumenten.

Weinig steun voor blurring pilot van VNG
De door de VNG geïnitieerde pilot, waaraan behalve Rotterdam nog ruim 30 andere gemeenten meededen, is zeer omstreden. Zowel staatssecretaris Van Rijn als minister Plasterk hebben zich ertegen gekeerd, omdat de pilot in strijd is met wet en het risico reëel is dat de ruimere beschikbaarheid van alcohol leidt tot tal van extra problemen. De SlijtersUnie en het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP hebben bovendien diverse juridische procedures en rechtszaken gevoerd én gewonnen tegen gemeenten die blurren gedogen. Ook horecakoepel Koninklijke Horeca Nederland is tegen, zij vreest voor oneerlijke concurrentie én alcoholmisbruik. De Raad Nederlandse Detailhandel sprak zich ook tegen blurring met alcohol uit. Uit drie landelijke peilingen* bleek dat 70 tot 78% van de bevolking tegen blurring is.

Kritiek van gezondheidsorganisaties op blurring
Gezondheidsorganisaties maken zich ook grote zorgen over de toename van het aantal verkooppunten van alcohol als gevolg van het gedogen van blurring. Eind 2016 lanceerden 10 organisaties een Alcoholmanifest waarin onder meer de mogelijke nadelige gevolgen van blurring voor de volksgezondheid worden benadrukt. Het gaat - naast STAP - om de FAS Stichting Nederland, GGD GHOR Nederland (de koepel van alle GGD’en), Iriszorg, Jellinek Amsterdam, Lectoraat Verslaving Hogeschool Windesheim, Mondriaan Centrum voor Geestelijke Gezondheid, Nederlandse Vereniging voor Drank- en Horecawet Inspecteurs, Novadic-Kentron en Verslavingspreventie Nederland. Eerder liet het Trimbos-instituut al weten tegen blurring te zijn.

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Dhr. ir. W.E. van Dalen, directeur
030-6565041 / 06 53295544 ; www.stap.nl

*Bronnen landelijke peilingen: De Telegraaf vroeg haar lezers wat zij van blurring vinden: 70% gaf aan daartegen te zijn. Blurring is ook voorgelegd aan de deelnemers van het EénVandaag Opiniepanel: hieruit bleek 77% van de ondervraagden tegenstander. Uit onderzoek van Gfk bleek dat 78% van het algemeen publiek het niet normaal vindt dat klanten bij de kapper alcohol kunnen drinken; 6% vond dit wel normaal.

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl