NL EN
DONEER NU!

Grote belangstelling gemeenten voor nieuwe mogelijkheden alcoholbeleid

29 oktober 2012

Grote belangstelling gemeenten voor nieuwe mogelijkheden alcoholbeleid Goed bezocht congres gaf aanzet tot vernieuwde versie modelverordening Drank- en Horecawet.

Op 20 september jl discussieerden in Ede ruim 250 ambtenaren over de Modelverordening Drank- en Horecawet. Conclusie van de bijeenkomst was dat de modelverordening een goed werkbaar model is voor gemeenten. De discussies tijdens en na het congres hebben de aanzet gegeven tot het opstellen van een nieuwe versie die vandaag wordt uitgebracht.
In de modelverordening worden o.a. concrete voorstellen geformuleerd over de aanpak van prijsacties voor alcohol in de horeca en in de supermarkt. Ook worden vaste schenktijden voorgesteld voor o.a. sportkantines.

Modelverordening
1 Januari 2013 treedt de gewijzigde Drank- en Horecawet in werking. Gemeenten krijgen dan méér verordenende bevoegdheden. Uit de grote opkomst op het congres in Ede valt op te maken dat veel gemeenten zeer geïnteresseerd zijn in de preventieve modelverordening Drank- en Horecawet, die recent ontwikkeld is door STAP, in samenwerking met enkele gemeentelijke juristen van regionale alcoholpreventieprojecten.
De modelverordening laat concreet zien hoe de schenktijden in sportverenigingen geregeld kunnen worden. Maar ook hoe prijsacties in de horeca kunnen worden opgenomen in lokale regelgeving. De toelichting bij de modelverordening kan door gemeenten gebruikt worden bij het opstellen van hun eigen lokale verordeningen en bij het schrijven van alcoholbeleidsnotities.

Modelverordening versie 2
Tijdens en na het congres is uitgebreid gediscussieerd over enkele details van de modelverordening. Dit gaf de aanzet tot een nieuwe versie. De belangrijkste aanpassingen zijn:
- Toegevoegd is dat de bevoegdheid van de burgemeester om in bepaalde gevallen ontheffing te verlenen van enkele verboden en beperkingen voor paracommerciële inrichtingen conform artikel 4, vierde lid, van de Drank- en Horecawet is.
- Explicieter dan in de eerste versie is opgenomen dat de gemeenteraad in de verordening het deel van de gemeente aanwijst waar het tijdelijke verstrekkingsverbod van toepassing is.
- Opgenomen is dat de burgemeester in opdracht van de gemeenteraad de uren aanwijst binnen een door de gemeenteraad in de verordening aangegeven tijdruimte waarop het tijdelijke verstrekkingsverbod van toepassing is en niet de raad.

Meer informatie
Voor meer informatie en het downloaden van de nieuwe verordening kunt u terecht op www.alcoholbeleid.nl en www.stap.nl

Contactpersoon
Drs. Joost Mulder,
Hoofd Afdeling Lokaal Alcoholbeleid
Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid -STAP-
Postbus 9769, 3506 GT Utrecht
tel: 0031 (0) 30 6565041
www.stap.nl
www.alcoholbeleid.nl

modelverordening-drank--en-horecawet-versie-2-0.pdfmodelverordening-drank--en-horecawet-versie-2-0.pdf (377 kB)

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl