NL EN
DONEER NU!

Wetenschappelijk nieuws

Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke, spraakmakende studies over alcohol in internationale wetenschappelijke tijdschriften.

Verband tussen zwaar drinken in tienerjaren en abnormale hersenontwikkeling

5 december 2016

Jongvolwassenen die als tiener zwaar dronken, hebben – vergeleken met leeftijdsgenoten die niet zwaar dronken - een grotere kans op minder grijze stof, wat van invloed is op geheugen, besluitvorming en zelfbeheersing. Dat blijkt uit een Finse studie onder leiding van Noora Heikkinen van de Universiteit Oost Finland waarvan de resultaten recent gepubliceerd zijn in het online tijdschrift Addiction.

De studie was observationeel. Daardoor kan niet bewezen worden dat dat zware drinken de oorzaak was van die lagere hoeveelheid grijze stof. Het zou ook zo kunnen zijn dat de betreffende tieners vanwege genetische factoren minder grijze stof hebben en dáárdoor zwaar zijn gaan drinken.

Om het effect van alcoholgebruik op de ontwikkeling van tienerhersenen te onderzoeken, bestudeerden de onderzoekers 62 jongvolwassenen die deelnamen aan de Finse Youth Wellbeing Study. Het ging om jongvolwassenen die tussen 2013 en 2015, en ook al 5 en 10 jaar eerder, enkele vragenlijsten hadden ingevuld over alcoholgebruik. 35 jongvolwassenen dronken als tiener vaak of veel, 27 waren in die jaren te beschouwen als lichte drinkers.

De zware drinkers bleken in diverse hersengebieden minder grijze stof te hebben dan de lichte drinkers.

De onderzoekers concluderen dat overmatig alcoholgebruik tijdens de tienerjaren een verband lijkt te hebben met een abnormale ontwikkeling van de grijze stof in de hersenen. Bovendien kunnen de structurele veranderingen in de insula die bij de alcoholgebruikers gevonden werden, samenhangen met de verminderde gevoeligheid van veel gebruikers voor de negatieve subjectieve effecten van alcohol.

Bron: Addiction.

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl