NL EN
DONEER NU!

Wetenschappelijk nieuws

Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke, spraakmakende studies over alcohol in internationale wetenschappelijke tijdschriften.

“Zeer sterk bewijs" dat alcohol DNA van stamcellen kan beschadigen

4 januari 2018

Er is steeds meer bewijs dat alcoholconsumptie samenhangt met een verhoogd risico op kanker. Britse wetenschappers hebben nu een plausibele verklaring gevonden. Dat blijkt uit een artikel in Nature.

Het onderzoeksteam van het MRC Laboratorium voor Moleculaire Biologie van Cambridge University ontdekte op basis van een dierexperimentele studie met muizen dat alcohol het DNA van stamcellen beschadigt. De boosdoener is een chemische verbinding die aceetaldehyde wordt genoemd, een bijproduct van het alcohol-afbraakproces.

Als iemand zoveel alcohol drinkt dat de aceetaldehyde niet onmiddellijk kan worden afgebroken, of als iemand het enzym ALDH2 niet heeft en dus het normale afbraakproces van aceetaldehyde verstoord is, blijft er aceetaldehyde in het lichaam achter. Dat hoopt zich dan op in de cellen. Dat is het moment waarop het schade aanricht aan het DNA. Althans, deze studie geeft daar zeer sterk bewijs voor.

Eerder onderzoek wees al uit dat aceetaldehyde schade toebrengt aan het DNA, maar die experimenten werden niet uitgevoerd bij een levend organisme. Dit dierexperimenteel onderzoek keek bij muizen naar de genetische schade na alcoholtoediening en vond dat aceetaldehyde dubbelstrengige breuken in het DNA van bloedstamcellen veroorzaakt, waardoor deze permanent veranderen.
Ook heeft aceetaldehyde invloed op de chromosomen.

Het onderzoek werpt ook een nieuw licht op hoe het lichaam zich tegen dergelijke DNA-beschadigingen probeert te beschermen. De eerste lijn van defensie bestaat uit enzymen die het aceetaldehyde afbreken tot acetaat, dat onze cellen weer kunnen gebruiken als een bron van energie. Maar: wereldwijd zijn er miljoenen mensen – met name in zuidoost-Azië – die deze enzymen niet bezitten of ‘foute’ versies ervan. Wanneer deze mensen alcohol drinken, stapelt de aceetaldehyde zich op.

Het lichaam heeft nog een tweede lijn van defensie. Het bestaat uit systemen die DNA kunnen repareren. Maar die systemen werken niet altijd. En sommige mensen dragen mutaties bij zich die ertoe leiden dat de reparaties niet afdoende zijn.

Garaycoechea, J. I. et al. Alcohol and endogenous aldehydes damage chromosomes and mutate stem cells. Nature (2018) 3 jan. Online http://dx.doi.org/10.1038/nature25154

Bron: Nature.

 “Zeer sterk bewijs" dat alcohol DNA van stamcellen kan beschadigen

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl