NL EN
DONEER NU!

Wetenschappelijk nieuws

Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke, spraakmakende studies over alcohol in internationale wetenschappelijke tijdschriften.

Steun voor alcoholbeleid is groter als je verband kent tussen alcohol en kanker

11 juni 2018

Alcohol is verantwoordelijk voor 2,5 miljoen sterfgevallen per jaar en 12,5% hiervan is het gevolg van kanker. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de kennis over alcohol als risicofactor voor kanker laag is en dit een rol kan spelen bij de beperkte publieke steun voor het alcoholbeleid.

Het doel van deze nieuwe studie, verschenen in BMC Public Health, was om de relatie te onderzoeken tussen het weten dat er een link is tussen alcohol en kanker en steun voor een scala aan alcoholbeleidsmaatregelen. De studie werd uitgevoerd in Engeland en het betreft ook Engelse beleidsmaatregelen.

Ten behoeve van deze studie werd een cross-sectioneel onderzoek uitgevoerd onder 2.100 volwassen inwoners van Engeland, waarbij de respondenten vragen moesten beantwoorden met betrekking tot kennis over het verband tussen alcohol en kanker en steun voor 21 beleidsmaatregelen, ingedeeld in 4 beleidsclusters: 1. prijs en beschikbaarheid, 2. marketing en informatie, 3. harm reduction en 4. rijden onder invloed.

Uit het onderzoek blijkt dat 13% van de steekproef spontaan op de hoogte was van het verband tussen alcohol en kanker, nog eens 34% was op de hoogte wanneer daarom werd gevraagd (geholpen bekendheid) en 53% was niet op de hoogte. Degenen die spontaan de link tussen alcohol en kanker legden, steunden de maatregelen in alle vier de beleidsclusters meer dan de andere respondenten.

Conclusie: Het vergroten van de kennis over het verband tussen alcohol en kanker kan een effectieve aanpak zijn om de steun voor alcoholbeleidsmaatregelen te vergroten.

Sarah Bates, John Holmes, Lucy Gavens, Elena Gomes de Matos, Jessica Li, Bernadette Ward, Lucie Hooper, Simon Dixon and Penny Buykx. Awareness of alcohol as a risk factor for cancer is associated with public support for alcohol policies. BMC Public Health (2018) 18:688. https://doi.org/10.1186/s12889-018-5581-8

Bron: BMC Public Health.

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl