NL EN
DONEER NU!

Wetenschappelijk nieuws

Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke, spraakmakende studies over alcohol in internationale wetenschappelijke tijdschriften.

In onderzoek worden alcoholgerelateerde sterfterisico's vaak onderschat

28 februari 2019

Een studie die onlangs in de Journal of Studies on Alcohol and Drugs werd gepubliceerd, toont aan dat eerdere studies over alcoholgerelateerde sterfte onjuiste resultaten kunnen hebben opgeleverd, omdat de meerderheid van de onderzochte deelnemers ouder was dan 50 jaar, waardoor de gegevens van mensen die op jonge leeftijd aan alcoholgebruik zijn overleden, niet zijn meegenomen.

Volgens de studie komt 35,8% van de sterfgevallen door alcohol en 58,4% van de verloren levensjaren als gevolg van alcoholgebruik voor bij mensen tussen 20 en 49 jaar oud. Daar staat voor deze groep nauwelijks baten tegenover: door alcoholgebruik wordt maar weinig sterfte en weinig verloren levensjaren voorkómen. Dat betekent dat de meeste onderzoeken tot nu toe de alcoholgerelateerde risico’s lager hebben ingeschat dan als mensen van alle leeftijden aan die onderzoeken hadden deelgenomen. Het toevoegen van de netto sterfgevallen van mensen in de leeftijd van 20-49 jaar aan die van ouder dan 50, zou resulteren in een toename van de netto alcoholgerelateerde sterfte met 86,3%.

De onderzoekers vinden de deelnemers aan vrijwel alle eerdere alcoholsterftestudies "niet representatief voor alle personen die alcohol beginnen te drinken." Dr. Timothy Naimi, hoofdauteur, noemt in een persbericht mensen die ouder zijn dan 50 jaar en die deelnamen aan dergelijke studies, de "overlevenden" van hun alcoholgebruik, die óf van nature gezonder waren óf een veiliger drinkpatroon hadden.

T.S. Naimi, L.A. Stadtmueller, T. Chikritzhs, T. Stockwell & J. Zhao. Alcohol, Age, and Mortality: Estimating Selection Bias Due to Premature Death. Journal of Studies on Alcohol and Drugs, 80 (2019) 1, 63–68. https://doi.org/10.15288/jsad.2019.80.63

Bron: Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl