NL EN
DONEER NU!

Wetenschappelijk nieuws

Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke, spraakmakende studies over alcohol in internationale wetenschappelijke tijdschriften.

RIVM: vier maatregelen alcoholpreventie kosteneffectief of kostenbesparend

25 maart 2020

Sinds 2003 inventariseert het RIVM op verzoek van het ministerie van VWS
kosteneffectieve interventies op het gebied van een groot aantal ziektebeelden. Deze week verscheen in het International Journal of Environmental Research and Public Health hierover een artikel van Nina van Vliet en haar collega’s.

De nieuwe studie is gericht op het identificeren, vergelijken en rangschikken van kosteneffectieve interventies. Om deze interventies te identificeren is een literatuuronderzoek uitgevoerd en zijn diverse workshops gehouden met experts uit verschillende disciplines. In totaal werden 51 verschillende interventies (waaronder 13 kostenbesparende interventies) geïdentificeerd en gerangschikt op basis van hun incrementele kosteneffectiviteitsratio (IKER*) en de potentieel afgewende ziektelast (uitgedrukt in DALYs), resulterend in enkele ranglijsten. Deze aanpak kan beleidsmakers helpen bij het uitvoeren van preventieve maatregelen waarbij niet alleen gekeken wordt naar de gezondheidssector, maar ook naar andere sectoren.

Van de 51 kosteneffectieve en kostenbesparende interventies zijn vier op het terrein van alcoholpreventie:
1. Een landelijk alcoholreclameverbod
2. 25% minder verkooppunten
3. Verhoging van de accijns met 200%
4. Screening en kortdurende interventies (consultatie van 15 minuten en daarna telefonische ondersteuning).

Van deze vier alcoholpreventiemaatregelen staan de drie eerstgenoemde op de ranglijst met 13 kostenbesparende interventies. Met name een accijnsverhoging met 200% zal veel effect hebben op de afgewende DALY’s. De als vierde genoemde interventie heeft een goede IKER-score en staat in de top 20 ranglijst v.w.b. kosteneffectiviteit.

*(dat is het verschil in kosten tussen twee interventies gedeeld door het verschil in opbrengsten)

Vliet, N. van der, Suijkerbuijk, A.W., Blaeij, A.T. de, Wit, G.A. de, Gils, P.F. van, Staatsen, B.A., Maas, R., Polder, J.J. Ranking Preventive Interventions from Different Policy Domains: What Are the Most Cost-Effective Ways to Improve Public Health? Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 2160.

Bron: International Journal of Environmental Research and Public Health.

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl