NL EN
DONEER NU!

Wetenschappelijk nieuws

Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke, spraakmakende studies over alcohol in internationale wetenschappelijke tijdschriften.

Alcoholgebruik veroorzaakt vaak schade aan derden

13 april 2023

Bijna de helft van de Australische volwassenen loopt schade op door het alcoholgebruik van een ander persoon (vaak een bekende). Dat blijkt uit een nieuwe studie naar Alcohol Harms to Others, verschenen in Addiction.

Het onderzoek werd in 2021 gehouden onder 2.574 Australische volwassenen. De deelnemers werden gevraagd naar de gevolgen van alcoholgebruik door vrienden, huisgenoten, vreemden, partners, familieleden en collega's, in het voorafgaande jaar.

48,1% van de respondenten rapporteerde enige schade (negatieve effecten of specifieke schade) van het drinken van anderen. Vrouwen, jongeren en zware drinkers meldden significant hogere percentages in vergelijking met andere respondenten. Een klein deel van de respondenten meldden dat ze aanzienlijke schade hadden opgelopen door het drinken van anderen, door mensen die ze kenden (5,8%) of door vreemden (2,3%).

Laslett, A.-M., Room, R., Kuntsche, S. et al. Alcohol’s harm to others in 2021; who bears the burden? Addiction (2023).
https://doi.org/10.1111/add.16205

Bron: Addiction.

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl