NL EN
DONEER NU!

Wetenschappelijk nieuws

Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke, spraakmakende studies over alcohol in internationale wetenschappelijke tijdschriften.

Verhoogd risico op suïcide na SEH-bezoek voor alcohol of drugs

31 mei 2017

Adolescenten die met drugs- of alcoholgerelateerde verwondingen op de Spoedeisende Hulp komen, hebben de tien jaar daarna – net als degenen die in het ziekenhuis kwamen vanwege automutilatie - een hogere kans op suicide. Dit blijkt uit Brits retrospectief onderzoek waarover Annie Herbert e.a. in The Lancet schrijven.

De onderzoekers gebruikten gegevens van de NHS om te achterhalen welke 10-19-jarigen tussen 1997 en 2012 in het ziekenhuis belandden vanwege verwondingen. Daarbij maakten ze onderscheid tussen ongevallen (bijna 650 duizend tieners) en verwondingen door alcohol, drugs, geweld of automutilatie (333 duizend tieners).

Tijdens de follow-up (tot maximaal tien jaar) overleden zeven op de duizend kinderen van de groep alcohol/drugs/geweld/automutilatie tegenover vier op de duizend van de ongevallengroep. In de groep alcohol/drugs/geweld/automutilatie waren suïcide en drugs- of alcoholgerelateerde gebeurtenissen de meest voorkomende doodsoorzaken. Bij de ongelukkengroep waren dat ‘overige oorzaken’. De tienjaarskans op suïcide was bij de kinderen die met alcohol- of drugsproblemen op de SEH waren geweest vergelijkbaar met degenen die zichzelf hadden beschadigd. Een lagere socio-economische status en de aanwezigheid van een chronische aandoening hingen samen met een grotere kans op overlijden.

George Patton en Rohan Borschmann wijzen er in een commentaar op dat een bezoek aan de SEH een uitgelezen moment is om hulp te starten voor de adolescent en zijn of haar familie.

Dr Annie Herbert, Prof Ruth Gilbert, Prof David Cottrell and Leah Li
Causes of death up to 10 years after admissions to hospitals for self-inflicted, drug-related or alcohol-related, or violent injury during adolescence: a retrospective, nationwide, cohort study
The Lancet, 2017. Doi: 10.1016/S0140-6736(17)31045-0 en 31331-4

Bron: thelancet.com.

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl