NL EN
DONEER NU!

Wetenschappelijk nieuws

Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke, spraakmakende studies over alcohol in internationale wetenschappelijke tijdschriften.

Drinken van alcohol verhoogt de kans op prostaatkanker

16 november 2016

Aan de lijst van kankers die door alcoholgebruik veroorzaakt of bevorderd worden, kan nu definitief ook prostaatkanker worden toegevoegd. Dat is de uitkomst van een uitvoerige en kritische evaluatie van eerdere onderzoeken over dit onderwerp door een werkgroep van de universiteit van Victoria (Canada). Het artikel van J. Zhao en medewerkers is gepubliceerd in BMC Cancer.

Prostaatkanker is bij mannen naar aantal gevallen de tweede kanker. In 2012 werden wereldwijd 1,1 miljoen nieuwe gevallen geconstateerd. Dat was 15% van alle nieuwe gevallen van kanker. De overlevingskans is groter dan bij de meeste andere kankers, zodat prostaatkanker op de vijfde plaats staat qua sterfte.

De ziekte lijkt het meest voor te komen in de meer welvarende landen. Daar is de gezondheidszorg meestal op een relatief hoog peil, wat leidt tot een grotere overlevingskans. Vermoedelijk blijven in de minder ontwikkelde landen nog veel gevallen onontdekt en eindigen in de sterftestatistieken in de groep 'andere oorzaken'. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) classificeert prostaatkanker dan ook onder de belangrijke oorzaken van voortijdige sterfte.

De werkgroep van de universiteit van Victoria speurde 340 medische publicaties op over prostaatkanker. Maar liefst 313 daarvan voldeden niet aan de strenge criteria van de onderzoekers. Publicaties die niet in het Engels waren geschreven, of die niet ten minste drie niveaus van alcoholgebruik onderscheidden, of de groep niet-drinkers niet ontdaan hadden van vroegere drinkers, werden uitgesloten. Zodoende bleven er slechts 27 publicaties over.

Door de gehanteerde strenge criteria voor de meta-analyse, was het de onderzoekers mogelijk om aan te tonen dat het risico voor prostaatkanker een dosis-respons curve volgt. Zij konden de patiënten in vijf groepen onderverdelen. Alle groepen drinkers vertoonden een duidelijk verhoogd risico in vergelijking met de niet-drinkers. De consumenten van minstens één glas per week, en hoogstens veertien glazen (twee per dag) hadden al een met 8% verhoogde kans in vergelijking met de niet-drinkers. Merkwaardigerwijs bleef het risico in de groep van twee tot vier glazen per dag gelijk. Dat lijkt er op te duiden dat beide groepen met hun consumptie gemiddeld vrij dicht bij de grens van twee glazen zaten.

De groep van meer dan vier glazen per dag had al een met 14% verhoogd risico, en bij de echt zware drinkers was de kans op prostaatkanker met 18% verhoogd. Aangezien prostaatkanker een veel voorkomende kanker is, vormt deze verhoging volgens de woordvoerder van de onderzoekers, dr. Tim Stockwell, een belangrijke belasting voor de volksgezondheid. Het beleid ten aanzien van de volksgezondheid dient hier terdege rekening mee te houden. Met name het beleid gericht op het terugdringen van 'alcoholziekten'.

Samenvatting door D. Korf, eerder gepubliceerd in GO van Stichting ANGOB.

Vermelding i.v.m. pdf van artikel (zie bijlage): http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

zhao-stockwell-is-alcohol-consumption-a-risk-factor-for-prostate-cancer_1.pdfzhao-stockwell-is-alcohol-consumption-a-risk-factor-for-prostate-cancer_1.pdf (904 kB)

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl