NL EN
DONEER NU!

Wetenschappelijk nieuws

Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke, spraakmakende studies over alcohol in internationale wetenschappelijke tijdschriften.

Verband tussen soort alcoholhoudende drank, drinkfrequentie en diabeteskans

28 juli 2017

Uit een nieuw Deens onderzoek is gebleken dat er een verband is tussen de kans om diabetes te krijgen en je drinkfrequentie, je geslacht en het soort alcoholhoudende drank dat je drinkt. De studie, die gepubliceerd is in het tijdschrift Diabetologia, stond onder leiding van de Deense professor Janne Tolstrup.

In 2007-2008 is een enquête gehouden waarbij gegevens zijn verzameld van de drinkgewoonten van 70.551 Denen. In 2012 hadden 859 mannen en 887 vrouwen diabetes gekregen. Tolstrup c.s. hebben nu onderzocht of het eerder gerapporteerde drankgebruik van deze diabeten afwijkt van het drankgebruik van de respondenten die ondertussen géén diabetes hadden gekregen.

Uit de studie blijkt dat mannen die bier dronken 21% minder kans hadden om diabetes te krijgen. Bij vrouwen werd er geen verband gevonden tussen biergebruik en diabetes.
Zowel bij mannen als bij vrouwen werd een verlaagde kans op diabetes aangetroffen bij wijndrinkers. Mannen zagen hun kans met 25% dalen, vrouwen met 30%.
Bij mannen werd er geen verband gevonden tussen gedistilleerdgebruik en diabetes. Bij vrouwen was de relatie negatief. Vrouwen die gedistilleerd dronken, hadden 83% meer kans om diabetes te krijgen.

De onderzoekers ontdekten dat er vooral een verband is tussen het aantal keren per week dat de respondenten zeiden te drinken en de kans om diabetes te krijgen. De minste diabeteskans hadden mannen die hun alcoholgebruik beperkten tot 3 of 4 dagen per week, bij vrouwen was dat 1 dag per week.

Overigens gaat het in deze studie uitsluitend om een verband tussen drankgebruik en diabetes, en heeft deze studie niet aangetoond dat het alcoholgebruik de oorzaak was van de gestegen of gedaalde diabeteskans. Het kan ook aan andere oorzaken hebben gelegen. De onderzoekers vermelden dat de drinkers uit deze studie in elk geval geen representatieve groep bleken te zijn: zij aten doorgaans gezonder en hadden een lagere BMI dan de gemiddelde Deen.

Holst, C., Becker, U., Jørgensen, M.E. et al.
Alcohol drinking patterns and risk of diabetes: a cohort study of 70,551 men and women from the general Danish population.
Diabetologia (2017). https://doi.org/10.1007/s00125-017-4359-3

Bron: Diabetologia.

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl