NL EN
DONEER NU!

Wetenschappelijk nieuws

Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke, spraakmakende studies over alcohol in internationale wetenschappelijke tijdschriften.

Dierexperimenteel onderzoek: Alcohol wordt ook in de hersenen afgebroken

22 maart 2021

Amerikaans onderzoek toont aan dat bij muizen de afbraak van alcohol ook in de hersenen plaatsvindt.

Onderzoekers die onder meer werkzaam zijn bij het National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism in Bethesda, VS, doen in Nature Metabolism verslag van enkele experimenten met muizen, waarbij ze de afbraak van alcohol meer in detail onderzochten. Ze keken met name naar de vorming van acetaat, dat vrijkomt bij de afbraak van aceetaldehyde. Dat gebeurt met behulp van het enzym alcohol dehydrogenase 2 (ALDH2), dat voorkomt in levercellen.

Eerder werd aangenomen dat de afbraakproducten van ALDH2 via het bloed van de lever naar de hersenen worden getransporteerd. Uit dit onderzoek blijkt echter dat in de hersenen van muizen ALDH2 ook voorkomt in astrocytes in het cerebellum, een hersengebied dat verantwoordelijk is voor motorische controle.

Toen de onderzoekers het vermogen van de testdieren om ALDH2 in de hersenen te produceren genetisch stopzetten, bleken ze beschermd tegen de effecten van alcoholafbraak op hun motoriek. Aan de andere kant speelde het ALDH2 in de lever geen enkele rol, zoals blijkt uit controleproeven.

De auteurs concluderen dat het ALDH2-enzym verschillende effecten heeft in de lever en in de hersenen, en stellen verder onderzoek van het enzym bij mensen voor. Ze suggereren ook dat astrocytische ALDH2 mogelijk kan helpen bij de behandeling van alcoholisme en andere neurologische aandoeningen.

Jin, S., Cao, Q., Yang, F. et al. Brain ethanol metabolism by astrocytic ALDH2 drives the behavioural effects of ethanol intoxication. Nature Metabolism (2021) 3, 337–351.

Bron: Nature Metabolism.

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl