NL EN
DONEER NU!

Wetenschappelijk nieuws

Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke, spraakmakende studies over alcohol in internationale wetenschappelijke tijdschriften.

Verband tussen alcoholsportsponsoring en alcoholgebruik

29 november 2016

Diverse landen hebben een verbod op alcoholsportsponsoring, sommige overwegen het. Dat was voor Katherine Brown van het Londense Institute of Alcohol Studies aanleiding om reviewonderzoek te doen naar de effectiviteit van alcoholsportsponsoring.

Uiteindelijk onderzocht zij 7 studies uit Australië, Duitsland, Italië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Polen en het Verenigd Koninkrijk. Haar verslag verscheen in Alcohol and Alcoholism.

In 2 studies werd op scholen onderzoek gedaan, in 3 studies op universiteiten en in 2 op sportclubs. Alle studies gingen uit van zelfgerapporteerd alcoholgebruik en waren goed uitgevoerd, aldus de onderzoekster. Anderzijds waren 6 studies observationeel, zodat een causaal verband niet was vast te stellen.

Alle studies in deze review lieten positieve verbanden zien tussen blootstelling aan alcoholsportsponsoring en zelfgerapporteerde alcoholconsumptie, zij het met wisselende significantie. Twee studies vonden een verband tussen indirecte blootstelling aan alcoholsportsponsoring (alcoholsportsponsoring opgemerkt hebben) en een verhoogd niveau van drinken bij leerlingen. De andere vijf studies onderzochten het verband tussen gesponsord worden door een alcoholmerk (zelf, het team of de club) en alcoholgebruik. Daaruit bleek een duidelijk verband tussen gesponsord worden en riskant alcoholgebruik bij volwassen sporters. Het sterkste verband werd gevonden tussen het krijgen van goedkope of gratis drank van de sponsor en riskant drinkgedrag.

Deze bevindingen bevestigen de resultaten van eerdere systematische reviews dat er een positief verband bestaat tussen blootstelling aan alcoholmarketing en alcoholgebruik.

Bron: Alcohol and Alcoholism.

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl