NL EN
DONEER NU!

Wetenschappelijk nieuws

Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke, spraakmakende studies over alcohol in internationale wetenschappelijke tijdschriften.

Netto effect alcohol op gezondheid negatief

16 september 2015

Dat fors alcoholgebruik de kans op het krijgen van kanker vergroot, is al tientallen jaren bekend. De wetenschap zoekt steeds verder. Zo zijn er de afgelopen jaren diverse medische publicaties verschenen over het effect van matig tot licht alcoholgebruik op specifieke vormen van kanker. Een recente publicatie in het Engelse medische tijdschrift The Lancet voegt nieuwe gegevens toe.

Het nieuwe onderzoek is verricht in 12 verschillende landen, onder supervisie van prof. Andrew Smyth van het Population Health Research Institute aan de McMaster Universiteit in Hamilton (Canada). Het onderzoek telde 115.000 deelnemers. Zij werden onderverdeeld naar land van inwoning op basis van het gemiddelde inkomen in dat land.
Canada en Zweden, samen 12.900 deelnemers, werden ingedeeld als landen met een hoog inkomen. Argentinië, Brazilië, Chili, Polen, Zuid-Afrika en Turkije, samen goed voor 24.400 deelnemers, werden bestempeld als landen met hoge middeninkomens. China en Colombia (48.800 deelnemers) als landen met lage middeninkomens. India en Zimbabwe tenslotte werden als landen met een laag inkomen geklassificeerd (28.800 deelnemers). Uit de indeling naar welvaartsniveau kwam meteen naar voren dat riskant, c.q. schadelijk drinkgedrag het meest voorkomt in landen met een laag welvaartsniveau. Zulks ondanks het feit dat daar het alcoholgebruik tot een kleiner deel van de bevolking beperkt is dan in de rijkere landen.
Vervolgens werd gekeken naar de verdeling van de deelnemers op basis van hun drinkgedrag. Van de 115.000 deelnemers viel 31% onder de definitie “huidige drinkers”. De groep bestond voor bijna driekwart uit lichte en matige drinkers (minder dan één, resp. één tot twee glazen per dag). Alle deelnemers waren in hun voorgeschiedenis vrij van hartziekten, hersenbloedingen en kanker.

De ontwikkeling van de gezondheid van de deelnemers werd gedurende vier jaar gevolgd. Het bekende verschijnsel deed zich weer voor dat de lichte drinkers minder vaak een hartinfarct kregen dan de niet-drinkers. Onder de niet-drinkers bevonden zich naar alle waarschijnlijkheid meer personen met een ongezonde uitgangspositie dan onder de lichte drinkers. Vooral de wijndrinkers hadden minder vaak een hartaanval (24% minder kans bij licht drinken). Zij moesten dit echter bekopen met een 51% verhoogde kans op kanker, en een 29% verhoogde kans op letsel.

Verdeeld naar de aard van de meest gedronken alcoholhoudende drank, was de vergroting van de kans op kanker bij wijndrinkers (alle hoeveelheden) 38%, bij drinkers van sterke drank 69% en bij bierdrinkers 20%.
De kans op het krijgen van één of andere vorm van kanker, bleek door alcoholgebruik met gemiddeld 51% toe te nemen. Sterfte aan kanker kwam in de onderzoeksperiode vooral voor onder de forse drinkers: 54% meer sterfte dan gemiddeld onder de bevolking.

De auteurs concluderen dat eventuele kleine voordelen van alcoholgebruik in het niet vallen bij de veel grotere nadelen. Het netto-effect van alcohol voor de volksgezondheid is zwaar negatief.

Oorspr. publicatie A. Smyth cs, persbericht McMaster University (Hamilton, Ontario) d.d. 17 sept. 2015. Ook gepubliceerd in the Lancet.

Samenvatting D. Korf, eerder gepubliceerd in GO van Stichting ANGOB.

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl