NL EN
DONEER NU!

Wetenschappelijk nieuws

Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke, spraakmakende studies over alcohol in internationale wetenschappelijke tijdschriften.

Amerikaans onderzoek naar ouderen, alcohol en dementie

2 oktober 2019

Ouderen die onregelmatig veel alcohol drinken, ontwikkelen mogelijk sneller dementie dan ouderen die dagelijks weinig drinken. Het effect van veel alcoholgebruik is sterker als er al sprake is van milde cognitieve stoornissen. Dit blijkt uit een Amerikaanse cohortstudie van Manja Koch e.a. in JAMA Network Open.

De onderzoekers analyseerden gegevens van meer dan drieduizend oudere Amerikanen (72 jaar of ouder) tussen 2000 en 2008. Bij aanvang woonden zij nog zelfstandig. Zij vulden zelf vragenlijsten in waarin onder meer naar alcoholgebruik werd gevraagd. Tijdens een mediane follow-up van zes jaar werd bij 17% van de deelnemers dementie vastgesteld.

De associatie tussen alcoholgebruik en dementierisico hangt af van drie factoren: het cognitief functioneren bij aanvang (hoe slechter, hoe meer nadelig effect van alcohol), de hoeveelheid alcohol (veel drinken is slechter dan weinig drinken) en regelmaat (bingedrinken is slechter dan dagelijks regelmatig).

Overigens lijken ook de oudere geheelonthouders een hogere kans op het ontwikkelen van dementie te hebben, maar de auteurs wijzen er terecht op dat onder deze groep ook voormalige drinkers zitten. Wellicht zijn zij gestopt met drinken om gezondheidsredenen die ook hun kans op dementie beïnvloeden.

Koch, M., Fitzpatrick, A.L., Rapp, S.R. et al. Alcohol Consumption and Risk of Dementia and Cognitive Decline Among Older Adults With or Without Mild Cognitive Impairment. JAMA Netw Open. Published online September 27, 20192(9):e1910319. doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.10319

Bron: JAMA Network Open.

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl