NL EN
DONEER NU!

Wetenschappelijk nieuws

Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke, spraakmakende studies over alcohol in internationale wetenschappelijke tijdschriften.

Risico op kanker en overlijden laagste bij ouderen die minder dan 5 Amerikaanse units per week drinken

19 juni 2018

Bij oudere Amerikanen is er een lineair verband tussen het krijgen van kanker en het overlijden daaraan enerzijds en het totale alcoholgebruik anderzijds. Het verband tussen het totale alcoholgebruik en de overall mortaliteit laat echter een J-curve zien. Ouderen die tussen 1 en 5 Amerikaanse units* per week drinken hebben het laagste gecombineerde risico op kanker en overlijden.

Dat blijkt uit een cohort-onderzoek onder bijna 99.654 Amerikanen van 55 tot 75 jaar door Andrew Kunzmann en anderen, waarbij gekeken is naar het totale gemiddelde alcoholgebruik van de respondenten gedurende hun leven. In de follow-up periode stierven 9.599 respondenten en kregen er 12.763 kanker.

Binnen de wetenschappelijke wereld wordt nog een discussie gevoerd over de achtergronden van het feit dat lichte drinkers (1-5 units per week) vergeleken met niet-drinkers minder risico lopen. "Sommige onderzoekers suggereren dat alcohol het risico op hart- en vaatziekten kan verminderen," aldus Kunzmann, waarbij hij wijst op bepaalde onderzoeken naar rode wijn. "Andere onderzoekers denken dat lichte drinkers om andere redenen een lager risico op hart- en vaatziekten hebben: zij zijn over het algemeen rijker en zijn gezondheidsbewuster." Ook is het aannemelijk dat degenen die nooit drinken, dit doen om gezondheidsredenen, waardoor ze een hoger risico op overlijden hebben dan lichte drinkers.

De onderzoekers vinden dat de resultaten van hun studie meegenomen zouden moeten worden bij een herziening van de huidige Amerikaanse alcoholrichtlijn (mannen: minder dan 2 units per dag, vrouwen: minder dan 1 unit per dag).

*Een Amerikaanse unit is ca. 150 cc wijn of 350 cc bier.

Kunzmann, A,T., Coleman, H.G., Huang, W.-Y., and Berndt, S.I. The association of lifetime alcohol use with mortality and cancer risk in older adults: a cohort study. PLoS Med (2018) 15(6): e1002585. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002585

Bron: PLOS Med.

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl