NL EN
DONEER NU!

Wetenschappelijk nieuws

Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke, spraakmakende studies over alcohol in internationale wetenschappelijke tijdschriften.

Alcohol verhoogt kans op slokdarmkanker

2 juni 2020

Uit een nieuwe meta-analyse, gepubliceerd in Alcohol and Alcoholism, blijkt dat alcoholgebruik de incidentie van slokdarmkanker en dan specifiek van slokdarmplaveiselcelcarcinoom aanzienlijk verhoogt.

In de meta-analyse zijn 31.105 gevallen van slokdarmkanker nader bekeken.
Daaruit bleek een niet-lineaire dosis-responsrelatie voor het risico op slokdarmkanker en een lineaire relatie voor het risico op slokdarmplaveiselcelcarcinoom. Mensen met de hoogste alcoholinname hadden, vergeleken met mensen met de laagste alcoholinname, 3,7 keer meer risico op slokdarmkanker. Bij slokdarmplaveiselcelcarcinoom is dat 5 keer meer. Het risico op de laatst genoemde vorm van kanker steeg met 33% voor elke 12,5 g extra alcohol per dag. 12,5 gram alcohol is de hoeveelheid alcohol in 313 ml pils, of in 125 ml wijn of in 44 ml jenever.

Xiaohui Yu, Jiahao Chen, Wenjie Jiang, Dongfeng Zhang. Alcohol, Alcoholic Beverages and Risk of Esophageal Cancer by Histological Type: A Dose–Response Meta-Analysis of Observational Studies. Alcohol and Alcoholism (2020) 2 June, agaa047, https://doi.org/10.1093/alcalc/agaa047

Bron: Alcohol and Alcoholism.

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl