NL EN
DONEER NU!

Wetenschappelijk nieuws

Sinds eind 2015 plaatsen we op deze pagina regelmatig berichten over of uitgebreide samenvattingen van belangrijke, spraakmakende studies in internationale wetenschappelijke tijdschriften.

Alcoholmisbruik en risico om voortijdig te sterven

28 juni 2020

Is sterfte te voorspellen? Om daarachter te komen gingen onderzoekers van de University of British Columbia na welke economische, sociale, psychologische en gedragsfactoren (dus niet biologische!) het risico op voortijdige sterfte verhogen. Van de 57 factoren die onderzocht werden bleken tabaksgebruik, ‘gescheiden zijn’ en ‘alcohol misbruikt hebben’ bovenaan te staan.

In het kader van dit onderzoek, verschenen in de Proceedings of the National Academy of Sciences, werden de gegevens geanalyseerd van 13.611 volwassenen uit de Verenigde Staten die gestorven waren tussen 2008 en 2014. Daarbij werd gekeken naar de ontwikkelingen gedurende 16 jaar.

De deelnemers varieerden in leeftijd van 50 tot 104 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 69,3 jaar. De onderzochte factoren omvatten niet alle mogelijke gedragingen en gebeurtenissen – huiselijk geweld werd bijvoorbeeld niet onderzocht - maar de bevindingen geven een indicatie hoe de verschillende factoren zich ten opzichte van elkaar verhouden.

Van de 57 geanalyseerde factoren waren de 10 die het meest geassocieerd waren met voortijdig sterven, in volgorde van significantie:

1. Huidige roker
2. Geschiedenis van echtscheiding
3. Geschiedenis van alcoholmisbruik
4. Recente financiële problemen
5. Geschiedenis van werkloosheid
6. Geschiedenis als roker
7. Lagere tevredenheid met het leven
8. Nooit getrouwd
9. Ooit voedselbonnen gekregen
10. Negatieve affectiviteit

Eli Puterman, Jordan Weiss, Benjamin A. Hives, Alison Gemmill, Deborah Karasek, Wendy Berry Mendes and David H. Rehkopf. Predicting mortality from 57 economic, behavioral, social, and psychological factors. Proceedings of the National Academy of Sciences (2020) 201918455. DOI: 10.1073/pnas.1918455117

Bron: Proceedings of the National Academy of Sciences.

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl