NL EN
DONEER NU!

Wetenschappelijk nieuws

Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke, spraakmakende studies over alcohol in internationale wetenschappelijke tijdschriften.

Campagnes alcoholproducenten over verantwoord gebruik zaaien verwarring

21 september 2017

De taal die gebruikt wordt in campagneboodschappen van alcoholproducenten, is niet verhelderend en legt het algemene publiek niet goed uit wat veilige consumptieniveaus van alcohol zijn. Dat blijkt twee studies waarvan recent de uitkomsten zijn verschenen in PLOS One.

Sinds het begin van de jaren 70 van de vorige eeuw worden er alcoholcampagnes gevoerd om iets te doen aan riskant alcoholgebruik en de gevolgen daarvan. Eerst werden die vooral ontwikkeld door gezondheidsorganisaties, maar langzamerhand ook meer en meer door alcoholproducenten. De vraag die dan wel eens wordt gesteld is: zijn die campagnes van de alcoholproducenten er nu om alcoholgerelateerde problemen te voorkomen (wat de ontwikkelaars van dergelijke campagnes beweren), om overheidswetgeving vóór te zijn of om de verkoop te stimuleren?

Sandra Jones en collega’s onderzochten in twee studies hoe het algemene publiek deze campagnes ziet en interpreteert. Promoten ze laag-risico gebruik, riskant gebruik of zaaien ze slechts verwarring?

Uit de studies blijkt dat de interpretatie van de verantwoord-drinken boodschappen zeer dubbelzinnig is. Bijvoorbeeld de boodschap 'Kids and alcohol don’t mix'. Onduidelijk is wat verstaan wordt onder ‘kinderen’. En de campagne 'Drink properly': gaat die over minder drinken of over welgemanierd drinken? Ook andere alcoholcampagnes van producenten zoals ‘Kids absorb your drinking’ en ‘Friends are waiting’, worden op hele verschillende manieren geïnterpreteerd. Soms wordt zelfs niet begrepen dat de campagnes over alcoholgebruik gaan. De door de overheid ontwikkelde campagne ('Know when to say when') wordt door het algemene publiek wel duidelijk geïnterpreteerd als een waarschuwing tegen risicovol gebruik van alcohol.

Deze bevindingen zijn in lijn met eerder onderzoek, waaruit bleek dat dergelijke boodschappen van de producenten gunstig zijn voor de publieke opinie en de indruk wekken dat de industrie maatschappelijk verantwoord bezig is. Maar dit soort campagnes lijken lang niet zo effectief als acties gericht op de beschikbaarheid en de promotie van alcohol.

S. C. Jones , S. Hall and K. Kypri. Should I drink responsibly, safely or properly? Confusing messages about reducing alcohol-related harm. PLOS One, september 21, 2017. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0184705

Bron: PLOS One.

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl